inspectoratul de stat in constructii

Evenimente din agenda Inspectorului General

 

INSPECTORUL GENERAL

ROMULUS BULACU

a deschis seria vizitelor la principalele obiective care se edifică pe teritoriul țării

DETALII »

 

 

Proiectul BRUA

DETALII »

 

Podul suspendat de la Brăila

DETALII »

 

 

 

Anunțuri și modificări legislative

Autorizațiile de diriginți de șantier emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea iunie 2021, se pot ridica de către titularii acestora, personal, pe bază de semnătură și în baza unui document de identitate, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care au optat în cererile de autorizare

 

 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

 

organizează sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția în perioada 04.10-08.10.2021.
Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul și adresa sălilor unde se vor desfășura examenele de autorizare.
Termenul - limită de depunere a dosarelor este 22 august 2021, data serviciului poştal (doar la adresa Str. C.F. Robescu, Nr. 23, Sector 3, București), electronic ( doar la adresa isc@isc.gov.ro ) sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.
Examenele se vor desfășura cu respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prevăzute de legislația în vigoare.

DETALII »

 

 

INFORMAȚII PRIVIND SEMNĂTURA ELECTRONICĂ
(Ordonanța de urgență nr. 140/2020)

FLUX 100% DIGITAL ÎN CONSTRUCŢII, ARHITECTURĂ ŞI URBANISM, CU SEMNĂTURA ELECTRONICĂ, ÎN 7 PAŞI SIMPLIDETALII »

 


 

Comunicare și relații mass-media

 
   

Proiect SIPOCA 587

"Consolidarea capacității

INSPECTORATULUI

DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

de a-și exercita competențele într-un

mod unitar, eficient și eficace"

DETALII »

 

INFORMAȚII UTILE

 

MODIFICĂRI DE TEMĂ SAU DE SOLUȚII TEHNICE ÎN TIMPUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
detalii
(...)

 

 

RECEPȚIA LUCRĂRILOR – ETAPĂ IMPORTANTĂ ÎN VIAȚA UNEI CONSTRUCȚII detalii (...)

 

 

PENTRU ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR NECESARE ETAPEI FINALIZARE LUCRĂRI detalii(...)

 

 

PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE ÎN BUCUREȘTI ȘI ILFOV PLATA COTELOR SE FACE ÎN URMĂTOARELE CONTURI detalii(...)

 

 

CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență,

Consultare și Transparență

 

Soluții la probleme

legate de drepturile dvs. europene

https://www.mae.ro/node/19312

http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm

 

PUNCT DE CONTACT UNIC

PLATFORMĂ PENTRU INTEGRAREA

SERVICIILOR DE

E-GUVERNARE ÎN

SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL

 

PORTAL I.S.C

CU SECTIUNE EXTERNĂ

 

 

PROIECT

cu finanţare nerambursabilă din

Fondul Social European în cadrul

Programului Operaţional

Dezvoltarea Capacităţii Administrative

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - TERMENI ȘI CONDIȚII - POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

HARTA SITE