inspectoratul de stat in constructii

Anunțuri și modificări legislative

 

ANUNȚ IMPORTANT!

PENTRU AUTENTIFICARE

ÎN PLATFORMA INVESTITORI-ISC ACCESAȚI LINK-UL: HTTPS://INVESTITORI.ISC.GOV.RO/

 

INVESTITORII

(PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE)

BENEFICIAZĂ DE

SERVICII PUBLICE ONLINE

PRIN ACCESAREA PLATFORMEI

INVESTITORI-ISC,

în vederea depunerii documentelor necesare

în relația cu I.S.C. și de plata cotelor datorate direct din platforma

INVESTITORI-ISC, cu ajutorul unui card bancar.

 

REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR DEPUSE ÎN URMA EXAMENELOR DE AUTORIZARE A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER DIN SESIUNEA 08-14.10.2022

DETALII (...)

 

REZULTATELE LA EXAMENELE DE AUTORIZARE CA DIRIGINȚI DE ȘANTIER DIN SESIUNEA 08-14.10.2022

DETALII (...)

 

Autorizaţiile şi legitimaţiile de responsabili tehnici cu execuţia emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea mai 2022, se pot ridica de către titularii acestora personal, pe bază de semnătură şi în baza unui document de identitate, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului județean pentru care au optat în cererile de autorizare.

 

OMDLPA 1532/2022 pentru aprobarea Regulamentului pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1183/10.06.2022 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate la nivel de direcţii, servicii, birouri, compartimente, statului de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. - aparat central, al Inspectoratului în Construcții al Municipiului București și al inspectoratelor județene în construcţii, a sediilor și ariei de competenţă a acestora, publicat în data de 03.08.2022.

DETALII (...)

 

 

 

 

Comunicare și relații mass-media

 
   

Proiect SIPOCA 587

"Consolidarea capacității

INSPECTORATULUI

DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

de a-și exercita competențele într-un

mod unitar, eficient și eficace"

DETALII »

 

INFORMAȚII UTILE

 

ORDINUL INSPECTORULUI GENERAL AL ISC NR. 2041/2022 PENTRU RECUPERAREA ZILEI DE MUNCĂ DIN 2 DECEMBRIE 2022 STABILITĂ CA ZI LIBERĂ, ÎN CADRUL ISC detalii (...)

 

 

MODIFICĂRI DE TEMĂ SAU DE SOLUȚII TEHNICE ÎN TIMPUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
detalii
(...)

 

 

RECEPȚIA LUCRĂRILOR – ETAPĂ IMPORTANTĂ ÎN VIAȚA UNEI CONSTRUCȚII detalii (...)

 

 

PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE ÎN BUCUREȘTI ȘI ILFOV PLATA COTELOR SE FACE ÎN URMĂTOARELE CONTURI detalii(...)

 

PENTRU OBTINEREA ADEVERINTEI DE CONFIRMARE A PLATII COTELOR CATRE I.S.C. detalii (...)

 

 

  •  

    CE TREBUIE FACUT PENTRU OBTINEREA ADEVERINTEI DE CONFIRMARE A PLATII COTELOR CATRE I.S.C.? detalii (...)

 

 

 

 

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - TERMENI ȘI CONDIȚII - POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

HARTA SITE