inspectoratul de stat in constructii

Evenimente din agenda inspectorului general

 

INSPECTORUL GENERAL

ROMULUS BULACU

a deschis seria vizitelor la principalele obiective care se edifică pe teritoriul țării

DETALII »

 

 

Cazinoul din Constanța

DETALII »

 

 

Aeroportul International Brasov

DETALII »

 

 

Podul suspendat de la Brăila

DETALII »

 

 

Reabilitarea liniei CF Frontieră – Curtici – Arad - Simeria – tunel CF la Bătuța, jud.Arad

DETALII »

 

 

Anunțuri și modificări legislative

 

ANUNȚ  IMPORTANT

 

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția în perioada 04.10-08.10.2021.
Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul și adresa sălilor unde se vor desfășura examenele de autorizare.
Termenul - limită de depunere a dosarelor este 22 august 2021, data serviciului poştal (doar la adresa Str. C.F. Robescu, Nr. 23, Sector 3, București), electronic ( doar la adresa isc@isc.gov.ro ) sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.
Examenele se vor desfășura cu respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prevăzute de legislația în vigoare.

DETALII »

 

LISTA CU REZULTATELE
soluționării contestațiilor depuse în urma examenelor de autorizare ca diriginte de şantier, din sesiuneade examinare
07.06 – 11.06.2021

DETALII »

Erata la REZULTATELE
soluționării contestațiilor depuse în urma examenelor de autorizare ca diriginte de şantier, din sesiuneade examinare
07.06 – 11.06.2021

DETALII »

REZULTATELE
la examenele pentru autorizarea diriginţilor de şantier, desfășurate în perioada
07.06 – 11.06.2021

DETALII »

 

 

INFORMAȚII PRIVIND SEMNĂTURA ELECTRONICĂ
(Ordonanța de urgență nr. 140/2020)

FLUX 100% DIGITAL ÎN CONSTRUCŢII, ARHITECTURĂ ŞI URBANISM, CU SEMNĂTURA ELECTRONICĂ, ÎN 7 PAŞI SIMPLI

DETALII »


Instrucțiuni și modalități de depunere a registrelor de evidență a activității de diriginte de șantier pentru activitatea desfășurată în anul 2020
DETALII »


PENTRU ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR NECESARE ETAPEI FINALIZARE LUCRĂRI
TREBUIE TRANSMISE CONCOMITENT, ÎN FORMAT PDF, URMĂTOARELE:
-Declaratia privind valoarea reală a lucrărilor, eliberată de Primărie

- Formularele aflate pe site-ul I.S.C. la poz. 11, 13 si 14
- Copia Autorizatiei de Construire și a cotelor de 0,1% și 0,5% virate în contul I.S.C. la valoarea regularizată.

 

Pentru lucrările executate în BUCUREȘTI plata cotelor se face în contul:

RO21 TREZ 7035 0170 1X01 6804

Beneficiar plată:
I.R.C. BUCUREŞTI - ILFOV
Cont virament:
RO21 TREZ 7035 0170 1X01 6804
Deschis la: TREZORERIA SECTOR 3
Cod fiscal : 16218150

 

Pentru lucrările executate în ILFOV plata cotelor se face în contul:

R038 TREZ 7035 0170 1X02 1542

Beneficiar plată:
IJC ILFOV
Cont virament:
R038 TREZ 7035 0170 1X02 1542
Deschis la: TREZORERIA SECTOR 3
Cod fiscal: 28512027

Comunicare și relații mass-media

 

 

Proiect SIPOCA 587

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

în calitate de solicitant, lansează proiectul

"Consolidarea capacității ISC de

a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace"

DETALII »

 

 

 

CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență

 

05.05.2020 - Începând cu data de 05.05.2020 tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a portalului cu secțiune externă este semnătura electronică calificată.

În situația în care primirea documentelor electronice nu se poate realiza prin intermediul portalului cu secțiune externă menționat mai sus, persoanele fizice sau juridice pot utiliza în acest sens poșta electronică.

Portalul poate fi accesat la următorul link: http://feedback.isc.gov.ro

 

PORTAL I.S.C

CU SECȚIUNE EXTERNĂ

 

 

Regulamentul (UE) 2018/1724 al PE si CE privind înființarea unui portal digital unic (single digital gateway)

 

Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

https://www.mae.ro/node/19312

http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm

 

 

PORTAL I.S.C
REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA

 

 

PUNCT DE CONTACT UNIC

PLATFORMĂ PENTRU INTEGRAREA

SERVICIILOR DE

E-GUVERNARE ÎN

SISTEMUL ELECTRONIC NAŢIONAL

 

 

PORTAL I.S.C

CU SECTIUNE EXTERNĂ

 

 

PROIECT

cu finanţare nerambursabilă din

Fondul Social European în cadrul

Programului Operaţional

Dezvoltarea Capacităţii Administrative


PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - TERMENI ȘI CONDIȚII - POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE