I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

Buletine informative

 

Informaţii privind Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003


Conform art. 3, pct.II lit. g) din Anexa nr. 1 a Hotărârii nr. 525 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare, I.S.C. propune Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, în calitate de autoritate de stat în domeniul construcţiilor, iniţierea de proiecte de acte normative şi modificarea acestora, în domeniile sale de activitate şi în domeniile conexe. 

 

Continutul documentului

Descarca document

Buletin informativ al I.S.C. pentru anul 2021

Buletin informativ al I.S.C. pentru anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul I.S.C., în anul 2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul I.S.C., în anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul I.S.C., în anul 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul I.S.C., în anul 2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul I.S.C., în anul 2017

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul I.S.C., în anul 2016

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul I.S.C., în anul 2015

Buletin informativ al I.S.C. pentru anul 2015

Buletin informativ al I.S.C. pentru anul 2014

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul I.S.C., în anul 2014

Fisa de evaluare a implementarii Legii 544-2001 in anul 2013

Fisa de evaluare a implementarii Legii 544-2001 in anul 2012

Fisa de evaluare a implementarii Legii 52-2003 in anul 2011

Fisa de evaluare a implementarii Legii 544-2001 in anul 2011

Fisa de evaluare a implementarii Legii 52-2003 in anul 2010

Fisa de evaluare a implementarii Legii 544-2001 in anul 2010

Fisa de evaluare a implementarii Legii 544-2001 in anul 2009

Fisa de evaluare a implementarii Legii 52-2003 in anul 2009

Buletinul informativ al Inspectoratului de Stat în Construcții pe anul 2008

Fisa de evaluare a implementarii Legii 52-2003 in anul 2008

Fisa de evaluare a implementarii Legii 544-2001 in anul 2008