Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

 

Conform Legii 544/2001, Art. 7, alineatul 1, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile". 

 

 

 

 

I.S.C.

organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

Solicitarea trebuie să cuprindă următoarele informații: 

1. a) autoritatea sau instituţia publică căreia îi este adresată cererea; 
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; 
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului. 

2. Obiectul solicitării dumneavoastră, precum și formatul materialului de presă (online, print, radio/TV), pe care doriți să îl realizați în urma informațiilor primite din partea Inspectoratului de Stat în Construcții. Pentru a permite Inspectoratului de Stat în Construcții, prin intermediul Compartimentului de Comunicare și Relații Mass-Media, să formuleze un răspuns concis şi argumentat, vă rugăm să detaliați solicitarea Dvs. 

3. Alte informații, în limita prevederilor Legii 544/2001, care pot eficientiza comunicarea cu I.S.C. (de exemplu, detalii privind solicitări anterioare). 


Cerere-tip pentru obţinerea informaţiilor de interes public (Anexa nr. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public) 
Anexa nr. 4 Cerere tip        Anexa nr. 4 Cerere tip - format editabil