INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCȚII BUCUREȘTI-ILFOV

 

 

INSPECTOR ŞEF REGIONAL

IONESCU CARMEN

 

 

Program de audienţe:

Joi: 12.00-14.00

 

 

 

Program de relații cu publicul

Luni, Marți, Joi: 08:30 - 16:00 (Primiri/eliberări documente)

Miercuri: 08:30 - 18:30 (Primiri/eliberări documente)

Vineri: 08:30 - 14:00 (eliberari documente)

 

 

 

MODEL DE MANDAT POȘTAL COMPLETAT PENTRU PLATA COTELOR

MODEL DE ORDIN DE PLATĂ COMPLETAT PENTRU PLATA COTELOR

 

 

 

 

 

 

 

Aria de competență:

 

 

INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sector 1, București
Sector 2, București
Sector 3, București
Sector 4, București
Sector 5, București
Sector 6, București

 

Beneficiar plată:
I.R.C. BUCUREŞTI - ILFOV
Cont virament:
RO21 TREZ 7035 0170 1X01 6804
Deschis la:
TREZORERIA SECTOR 3
Cod fiscal : 16218150

 

INSPECTORATUL JUDEȚEAN
ÎN CONSTRUCȚII ILFOV

 

Beneficiar plată:
I.J.C. ILFOV
Cont virament:
RO38 TREZ 7035 0170 1X02 1542
Deschis la:
TREZORERIA SECTOR 3
Cod fiscal : 28512027

 

Adresa:
BUCUREȘTI, cod poștal 030217
Str. C.F.Robescu nr.23, sector 3,
Secretariat, et. 4, cam 3
Telefon: 0213 301 001
Fax: 0213 301 319


E-mail: bucuresti-ilfov@isc.gov.ro
Adresa pentru primirea în format electronic

a copiei după cartea de identitate:

bucuresti-ilfov@isc.gov.ro

 

Serviciul de permanență 
- număr apelabil numai în afara orelor de program -
Tel: 0746 100 045