Informații pentru reprezentanții mass-media

privind liberul acces la informaţiile
de interes public

 

 

 

 

 

În baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Inspectoratul de Stat în Construcții colaborează cu reprezentanții instituțiilor de presă, prin Compartimentul Comunicare și Relații Mass-Media. 

Potrivit Art. 2, litera b, din Legea 544/2001, "prin informație de interes public se înțelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei". 

Reprezentanţii instituţiilor de presă pot transmite solicitări scrise, formulate în baza Legii 544/2001, la numerele de fax 021 318 17 19, 021 318 17 03 şi 021 318 17 04 şi la adresele de poştă electronică isc.presa@isc.gov.ro şi purtatordecuvant@isc.gov.ro.

Purtător de cuvânt: Octavian Brener

Angajatul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: Nicolae Daniel Rusu, Expert Relatii publice

Conform Legii 544/2001, Art. 7, alineatul 1, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile".

Solicitarea trebuie să cuprindă următoarele informații:

1. a) autoritatea sau instituţia publică căreia îi este adresată cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

2. Obiectul solicitării dumneavoastră, precum și formatul materialului de presă (online, print, radio/TV), pe care doriți să îl realizați în urma informațiilor primite din partea Inspectoratului de Stat în Construcții. Pentru a permite Inspectoratului de Stat în Construcții, prin intermediul Compartimentului de Comunicare și Relații Mass-Media, să formuleze un răspuns concis şi argumentat, vă rugăm să detaliați solicitarea Dvs.

3. Alte informații, în limita prevederilor Legii 544/2001, care pot eficientiza comunicarea cu I.S.C. (de exemplu, detalii privind solicitări anterioare).

Formulare

• Cerere-tip pentru obţinerea informaţiilor de interes public (Anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public) Reclamaţie administrativă (2) (Anexa nr. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public) 
Anexa nr. 4 Cerere tip

Dacă nu aţi primit răspuns la solicitare în maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, puteţi adresa instituţiei o reclamaţie administrativă.

• Reclamaţie administrativă (1) (Anexa nr. 2b din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
Anexa nr. 5 Reclamatie

Dacă solicitantul este nemulţumit de răspunsul primit la cererea prin care solicită informaţii de interes public, poate adresa instituţiei o reclamaţie administrativă, conform modelului de mai jos:

• Reclamaţie administrativă (2) (Anexa nr. 2a din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
Anexa nr. 6 Reclamatie

Dacă, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, solicitantul consideră că i s-au încălcat anumite drepturi, poate face plângere la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului.

Acreditarea reprezentanţilor instituţiilor de presă

Conform art. 18 al Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, autorităţile publice au obligaţia sa acorde fără discriminare acreditare ziariștilor şi reprezentanților mijloacelor de informare în masă.
Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.
Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii. Refuzul acordării acreditarii şi retragerea acreditarii unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obține acreditarea pentru un alt ziarist.

• Cerere de acreditare
Cerere de acreditare

• Acord prelucrare date cu caracter personal I.S.C.
Acord prelucrare date cu caracter personal I.S.C.
 

Vă informăm că datele de contact sunt rezervate pentru instituţiile mass-media. Vă rugăm ca întrebările, sugestiile şi reclamaţiile să le transmiteţi pe adresa de e-mail isc@isc.gov.ro.