Modalitate de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă
(refuz și netrimitere în termen legal)

 

 

 

 

I.S.C.

organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

Dacă nu aţi primit răspuns la solicitare în maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, puteţi adresa instituţiei o reclamaţie administrativă. 

Reclamaţie administrativă (1) (Anexa nr. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public) 
Anexa nr. 6 Reclamaţie 
-Format editabil 

• Dacă solicitantul este nemulţumit de răspunsul primit la cererea prin care solicită informaţii de interes public, poate adresa instituţiei o reclamaţie administrativă, conform modelului de mai jos: 

Reclamaţie administrativă (2) (Anexa nr. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public) 
Anexa nr. 5 Reclamaţie
-Format editabil

• Dacă, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, solicitantul consideră că i s-au încălcat anumite drepturi, poate face plângere la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului.