I.S.C.

organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

 
 

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

Angajații responsabili cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

 

     Daniel RUSU

         EXPERT

Inspectoratul de Stat în Construcții - Aparatul Central


Compartiment Comunicare și Relații Mass-Media

e-mail: isc.presa@isc.gov.ro
isc@isc.gov.ro

telefon: 021 318.17.00