Nr. crt

PROCEDURA

Descarcă fișier

1

ORDIN nr. 844 din 29 aprilie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii - PC 001.

2

ORDIN nr. 847 din 2 iunie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind activităţile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă şi specială a comportării în exploatare a construcţiilor - indicativ PCU 004.

3

ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier.

4

ORDIN nr. 1497 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării.

5

Ordinul nr. 848 din 2014 privind aprobarea Procedurii pentru exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii la operatorii economici cu activitate de proiectare şi execuţie a lucrărilor de construcţii privind organizarea şi funcţionarea sistemului propriu de management al calităţii - indicativ PCS 003.

6

Ordinul nr. 1369 din 2014 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii prin controale la factorii implicaţi în procesul de execuţie - indicativ PCE 001.

7

Ordinul nr. 1370 din 2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuţie determinante pentru rezistenţa mecanică şi stabilitatea construcţiilor - indicativ PCF 002.

8

Procedura de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanța energetică a clădirilor și inspecția sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013 - aprobat prin Ordinul 3152/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice

9

Ordinul nr.1620/10.10.2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. pentru interventii asupra constructiilor existente, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 486/500/2007.

10

PROCEDURĂ de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism, aprobată prin Ordin MDRAP nr. 456 din 1 aprilie 2014, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 281 din data de 16 aprilie 2014.

11

PROCEDURĂ de control al statului la autorităţile administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, aprobată prin Ordin MDRAP nr. 456 din 1 aprilie 2014,publicat în Monitorul Oficial cu numărul 281 din data de 16 aprilie 2014.

12

Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii din 31.08.2016.

13

Ordinul nr. 500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente