POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

      INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII – I.S.C., prin atribuțiile sale legale, publică, colectează, prelucrează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, destinate eliberării de autorizații pentru diriginți de șantier, responsabili tehnici cu execuția lucrărilor de construcții și autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții.

      Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră dat, pentru ca datele dumneavoastră personale sa fie publicate de  INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII în conformitate cu scopurile menționate mai sus.
      Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale sa fie publicate, prelucrate, actualizate, stocate sau șterse din baza de date, trebuie să transmiteți prin e-mail, fax, serviciul postal sau de curierat, acordul/cerearea de retragere a acordului privind publicarea/prelucrarea datelor cu caracter personal.
      Formularele tip-ACORD le puteți accesa în vederea utilizării, din secțiunea  Autorizări a site-ului www.isc.gov.ro, subsecțiunile Autorizări Diriginți/RTE/Laboratoare (după caz), pagina Formulare Utile.
      Dacă aveti întrebari legate de confidențialitatea datelor, ne puteți notifica oricând utilizând datele de contact existente pe site-ul I.S.C la adresa http://isc.gov.ro/contact.html
În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vietii private, INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII are obligația de a administra in condiții de siguranță si numai pentru scopurile prezentate mai sus, datele personale care ne sunt furnizate.
      În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

   - Dreptul la informare (art.12);

   - Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);

   - Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14);

   - Dreptul de opozitie (art.15);

   - Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);

   - Dreptul de a se adresa justitiei (art.18).