POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

      INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII – I.S.C., prin atribuțiile sale legale, publică, colectează, prelucrează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale.

      Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră dat, pentru ca datele dumneavoastră personale sa fie utilizate de INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII în conformitate cu scopurile menționate de dumneavoastră.
      Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale sa fie prelucrate, actualizate, stocate sau șterse din baza de date, trebuie să transmiteți prin e-mail, fax, serviciul postal sau de curierat, ACORDUL/CEREREA de retragere a acordului privind publicarea/prelucrarea datelor cu caracter personal.
      Dacă aveti întrebari legate de confidențialitatea datelor, ne puteți notifica oricând utilizând datele de contact existente pe site-ul I.S.C la adresa http://isc.gov.ro/contact.html
      În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vietii private în sectorul comunicațiilor electronice, INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII are obligația de a administra in condiții de siguranță si numai pentru scopurile prezentate mai sus, datele personale care ne sunt furnizate.
      În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

   - Dreptul la informare (art.12);

   - Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);

   - Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14);

   - Dreptul de opozitie (art.15);

   - Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);

   - Dreptul de a se adresa justitiei (art.18).