I.S.C.

Organ tehnic specializat

care exercită controlul de stat

în domeniul construcţiilor

 

I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

 

PROIECTUL BRUA
Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria
-


Implementarea Proiectului BRUA pe teritoriul țării noastre cuprinde două faze și anume:
Faza 1:
- Conductă de transport gaze naturale Podișor-Recaș cu o lungime de aproximativ 479 km, având un diametru de 32 inch (Dn 800) și presiunea de proiectare de 63 bar.
- Realizarea a trei stații de comprimare gaze – SCG Podișor, SCG Bibești și SCG Jupa, fiecare stație fiind echipată cu câte două agregate de comprimare (unul în funcțiune și unul în rezervă), cu posibilitatea de asigurare a fluxului birecțional de gaze.
Faza 2:
- Conductă de transport gaze naturale Recaș – SMG Horia în lungime de aproximativ 50 km, având un diametru de 32 inch (Dn 800) și presiunea de proiectare de 63 bar.
- Amplificare SCG Podișor, SCG Bibești și SCG Jupa, fiecare stație fiind echipată cu încă un agregat de comprimare.
- Amplificare SMG Horia.
Traseul conductei urmează în general direcția SE-V și traversează teritoriul județelor Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Argeș, Olt, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraș-Severin și Timiș.
Inspectorul general al Inspectoratului de Stat în Construcții a participat în data de 16.08.2021 în localitatea Podișor, județul Giurgiu, la recepția la terminarea lucrărilor de construcții aferente investiției Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria – inclusiv alimentarea cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică – Faza 1: Conductă de transport gaze naturale Podișor-Recaș, în lungime de 479 km, Stație de Comprimare Gaze Jupa, Organizări de Șantier, Depozite de Material Tubular.