TERMENI ȘI CONDIȚII

 

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI SI CONDIȚII ÎN TOTALITATE.
VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI ÎN TOTALITATE DE ACORD CU TERMENII SI CONDIȚIILE DE UTILIZARE ALE SITE-ULUI  www.isc.gov.ro

Acești Termeni si Condiții de utilizare sunt aplicabili site-ului www.isc.gov.ro detinut si şi administrat de către Biroul Informatizare al Inspectoratului de Stat în Construcții.
Orice persoană care acceseaza acest site va trebui să citească acești Termeni si Condiții prezentați în continuare, înainte de accesarea site-ului si va trebui să-i accepte fără alte limitări sau rezerve.
Inspectoratul de Stat în Construcții îsi rezervă dreptul de a modifica unilateral, de a adauga și/sau retrage în parte sau în întregime conținutul prezentelor condiții legale de utilizare a site-ului www.isc.gov.ro.
Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat acești Termeni si Conditii în totalitate.
În cazul în care nu acceptati Termenii si Conditiile prezentate, vă rugam să nu mai utilizați acest site.
In situatia in care accesați site-ul și îl folosiți, se consideră implicit că ați acceptat termenii si condițiile legale de utilizare al acestuia.

Generalitati
Scopul website-ului www.isc.gov.ro este de a publica informații de interes public.

Drepturi de autor
Continutul site-ului vă este oferit gratuit, cu scop informativ.
Întregul conținut al acestui site (date, imagini, texte, grafica, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date) este proprietate a Inspectoratului de Stat în Construcții și este protejat de legislatia nationala în materia proprietății intelectuale, a drepturilor de autor, a marcilor si indicatiilor geografice, precum si de conventiile internaționale aplicabile.
Folosirea oricăror elemente și informatii enumerate mai sus fără obținerea unui acord de la Inspectoratul de Stat în Construcții se sancționează conform legilor in vigoare.

Continutul site-ului www.isc.gov.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis in orice formă, incluzând forma electronica, fara permisiunea anterioara scrisa a Inspectoratului de Stat în Construcții.

Conditii, Garantii si Limitari
Inspectoratul de Stat în Construcții își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adnota sau sterge în orice moment și în mod discreționar total sau parțial datele din site in funcție de actualizările ce au loc, în condițiile legii, fără o notificare prealabila a Utilizatorilor.
Utilizatorii înțeleg si accepta ca accesul la site-ul www.isc.gov.ro  va fi condiționat în mod obiectiv de conexiunea la internet si dotările hardware si software folosite de fiecare Utilizator.
Inspectoratul de Stat în Construcții nu face nicio referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor și acest site si nu iși asumă răspunderea pentru eventuala imposibilitate de accesare a site-ului din cauza unor probleme de compatibilitate cu calculatorul propriu al fiecarui Utilizator.
Utilizatorii isi vor asuma in mod irevocabil si neconditionat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.

Protectia datelor cu caracter personal
Toate datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi utilizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.
Modul detaliat de prelucrare si protejare a datelor cu caracter personal sunt continute in politica de confidentialitate aplicabila acestui site, pe care o puteti citi [AICI].

Limitarea raspunderii
Inspectoratul de Stat în Construcții va fi exonerat de orice raspundere cu privire la orice fel de daune care rezulta din accesarea sau imposibilitatea de accesare a site-ului sau din preluarea si utilizarea datelor de pe acest site.

Monitorizare
Inspectoratul de Stat în Construcții are dreptul, dar nu si obligatia, de a monitoriza continutul SITE-ului, pentru a determina daca se respecta Termenii acestui acord si oricare alte regului de utilizare stabilite de Inspectoratul de Stat în Construcții si de asemenea pentru a verifica daca este respectata litera legii, sau pentru a raspunde cerințelor din partea organelor competente de stat.