I.S.C.

Organ tehnic specializat

care exercită controlul de stat

în domeniul construcţiilor

 

 

 

I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

18-20 octombrie 2019, București
Ședință de lucru a conducerii Inspectoratului de Stat în Construcții privind analiza activității instituției pe semestrul I

 

În acord cu evoluția procesului investițional, a volumului și structurii activităților din domeniul construcțiilor, pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților avute în dezvoltarea economică a României și de realizare a politicilor sectoriale din domeniu, ca parte a programelor naționale de dezvoltare, activitățile programate ale Inspectoratului de Stat în Construcții sunt adaptate permanent condițiilor reale ale pieței construcțiilor, la data efectuării acestora. Cu ocazia acestor sesiuni de lucru au fost analizate obiectivele și rezultate fiecărui Inspectorat Regional împreună cu Inspectoratele Județene din subordine.