I.S.C.

Organ tehnic specializat

care exercită controlul de stat

în domeniul construcţiilor

 

 

 

I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

31 octombrie 2019, București
Seminar - Controlul de stat privind calitatea în construcții

 

În data de 31 octombrie 2019 Inspectoratul de Stat în Construcții - organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcțiilor împreună cu Arena Construcțiilor-publicație de construcții din Romania, a organizat seminarul “Controlul de stat privind calitatea in construcții”. Inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii au prezentat în cadrul seminarului “Controlul de stat privind calitatea în construcții” care sunt principalele aspecte de care proiectanții, constructorii și beneficiarii trebuie să țină cont pentru a se conforma cerințelor legale privind calitatea construcțiilor.

Subiecte propuse:
* deficiente in elaborarea proiectelor
* control în execuție - neconformități majore sau cu grad ridicat de repetabilitate identificate prin controalele în etapa de execuție a lucrărilor de construcții
* implementarea sistemului de management al calității în construcții
* domeniul supravegherii pieței produselor pentru construcții

Participanți:
Constructori, proiectanți, dezvoltatori imobiliari, diriginți de șantier, experți tehnici.