I.S.C.

Organ tehnic specializat

care exercită controlul de stat

în domeniul construcţiilor

 

 

 

I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

6-13 decembrie 2019, București
Activitatea delegaţiei României prin Inspectoratul de Stat în Construcţii la misiunea de evaluare post-seism în Albania

 

Activitatea a constat în evaluarea stării tehnice a construcţiilor afectate de seism şi încadrarea acestora într-o scară de evaluare a degradărilor şi a posibilităţii de a fi utilizate, similară celei precizate de “Metodologia privind investigarea de urgenţă a siguranţei postseism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor-cadru de intervenţie – indicativ ME 003/2007 –”.
În cadrul misiunii de evaluare au fost investigate un număr de 286 de clădiri ce au fost consemnate în evidenţele oficiale ale autorităţilor publice, dar în total numărul acestora a depăşit cu mult 300 de obiective ca urmare a solicitărilor localnicilor îngrijoraţi de unele avarii sau distrugeri ale imobilelor în care locuiau sau îşi desfăşurau activitatea.

Urmare a investigaţiilor rapide efectuate s-au identificat următoarele situaţii:
- 195 de clădiri cu degradări uşoare, de regulă ale elementelor nestructurale (pereţi de compartimentare sau de închidere exterioară), precum şi mici degradări ale unor elemente structurale, dar fără risc de evoluţie spre posibila pierdere a stabilităţii locale sau generale;
- 27 de clădiri cu avarii importante ale structurilor de rezistenţă ale acestora;
- 64 de clădiri cu avarii grave ale structurilor de rezistenţă pentru care s-a recomandat fie expertizarea în vederea aplicării unor posibile măsuri de consolidare, fie demolarea imediată pentru a preveni alte riscuri colaterale. Dintre cele 286 de obiective investigate, 166 de clădiri au fost considerate ca fiind nelocuibile.