I.S.C.

Organ tehnic specializat

care exercită controlul de stat

în domeniul construcţiilor

 

I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

 

7 iulie 2016
Prima reuniune a comisiei de specialitate pentru elaborarea tezelor prealabile proiectului de Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor

 

 

Nelu Stelea, Inspector General al Inspectoratului de Stat în Construcții, Remulus-Emilian Birjaru - Secretar General al I.S.C., și Florica Sallytah, inspector în construcții din cadrul Direcției Supravegherea Pieţei Produselor pentru Construcţii, Autorizare Laboratoare şi Diriginţi de Şantier, au participat la prima reuniune a comisiei de specialitate pentru elaborarea tezelor prealabile proiectului de Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
La evenimentul organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), au mai participat viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării și administrației publice, Vasile Dâncu, și reprezentanţi ai Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
Elaborarea Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor reprezintă una dintre inițiativele strategice asumate de către Guvernul României prin MDRAP, pentru perioada 2016-2017. Asigurarea procesului de construire în condiții de calitate, eficiență și siguranță, este fundamental atât pentru calitatea vieții și siguranța cetățenilor, cât și pentru o dezvoltare economică competitivă. In acest sens, este necesar a fi sistematizată legislaţia privind procesele de planificare teritorială și urbană, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, gestionare, reabilitare, desfiinţare şi postutilizare a construcţiilor, cu clarificarea responsabilităţilor factorilor din sfera publică şi privată care intervin în domeniu, pe baza principiilor de dezvoltare durabilă, calitate arhitecturală, competitivitate și coeziune socială, economică și teritorială.