ANUNȚURI ȘI MODIFICĂRI LEGISLATIVE

 

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public,

așa cum este definit prin Legea 544/2001, este completat în această secțiune ce însumează

lista documentelor de interes public

 

2020  2019   2018   2017  2016

Data

Denumirea anunțului

septembrie

2020

 

PENTRU ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR NECESARE ETAPEI FINALIZARE LUCRĂRI, TREBUIE TRANSMISE CONCOMITENT, ÎN FORMAT PDF, URMĂTOARELE:
-Declaratia privind valoarea reală a lucrărilor, eliberată de Primărie

- Formularele aflate pe site-ul I.S.C. la poz. 11, 13 si 14
- Copia Autorizatiei de Construire și a cotelor de 0,1% și 0,5% virate în contul I.S.C. la valoarea regularizată.

 

Pentru lucrările executate în BUCUREȘTI plata cotelor se face în contul:

RO21 TREZ 7035 0170 1X01 6804

Beneficiar plată:
I.R.C. BUCUREŞTI - ILFOV
Cont virament:
RO21 TREZ 7035 0170 1X01 6804
Deschis la: TREZORERIA SECTOR 3
Cod fiscal : 16218150

Pentru lucrările executate în ILFOV plata cotelor se face în contul:

R038 TREZ 7035 0170 1X02 1542

Beneficiar plată:
IJC ILFOV
Cont virament:
R038 TREZ 7035 0170 1X02 1542
Deschis la: TREZORERIA SECTOR 3
Cod fiscal: 28512027

8 mai 2020

 

Datorită defecțiunii la reteaua de alimentare cu energie electrică, telefonia fixă de la sediul din str. C.F. Robescu a fost afectată, aceasta funcționând cu intermitențe.
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și asigurăm toți utilizatorii că, depunem toate eforturile pentru remedierea situației

 

13 martie 2020

 

AVÂND ÎN VEDERE SITUAȚIA DETERMINATĂ DE EVOLUȚIA CAZURILOR DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19, LA NIVELUL INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCȚII S-AU DISPUS URMĂTOARELE
MĂSURI:
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL VA FI ÎNTRE ORELE
09.00 – 12.00
ȘI SE VOR PRIMI NUMAI DOCUMENTAȚII PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI ISC.
CELELALTE SOLICITĂRI VOR FI TRANSMISE PRIN INTERMEDIUL POȘTEI ELECTRONICE (E-MAIL), POȘTĂ, TELEFON, FAX, CURIER.
ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEST LUCRU ESTE POSIBIL, ELIBERAREA DOCUMENTELOR SE VA FACE PRIN E-MAIL SAU SERVICIILE POȘTALE.
Adresele de mail disponibile pot fi găsite pe site-ul instituției în sectiunea Contact: https://www.isc.gov.ro/contact.html, atât pentru Inspectoratul de Stat în Construcții cât și pentru Inspectoratele Regionale respective Inspectoratele Județene în Construcții.

Suplimentar pot fi folosite și numerele de telefon:
Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov

–Birou economic-administrativ: 0751179740
-Birou juridic: 0751179744,

-Compartiment registratură: 0751179742
Inspectoratul Județean în Construcții Ilfov – Inspector șef județean: 0751179743
Inspectoratul de Stat în Construcții - Aparat Central - 0751174249


12 martie 2020

 

În contextul situației actuale din România cu privire la infecția cu noul coronavirus COVID-19, existând riscul de răspândire a acestuia și deoarece potrivit informațiilor publice pot exista persoane care nu prezintă simptomatologie dar pot fi purtători ai virusului, sesiunea de examinare pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția care urma să se desfășoare în perioada

09 - 13.03.2020

se amână pentru o dată ulterioară care va fi stabilită și comunicată în funcție de evoluția acestei situații. Toate informațiile privind desfășurarea sesiunii de autorizare se vor regăsi pe pagina de internet a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

 

 

12 martie 2020

 

În contextul epidemiologic actual din România, luând în considerare dispozițiile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. solicită ca începând cu data de 11 martie 2020 ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL, TRANSMITEREA/DEPUNEREA DOCUMENTELOR SĂ SE FACĂ PRIN MIJLOACELE DE COMUNICARE ELECTRONICĂ (EMAIL, TELEFON, FAX) SAU PRIN POȘTĂ, în măsura în care acest lucru este posibil.

Adresele de mail disponibile pot fi găsite pe site-ul instituției în sectiunea Contact: https://www.isc.gov.ro/contact.html, atât pentru Inspectoratul de Stat în Construcții cât și pentru Inspectoratele Regionale respective Inspectoratele Județene în Construcții. Suplimentar pot fi folosite și numerele de telefon: Inspectoratul Regional în Construcții București – Birou economic-administrativ: 0751179740 Birou juridic: 0751179744 Compartiment registratură: 0751179742 Inspectoratul Județean în Construcții Ilfov – Inspector șef județean: 0751179743 Inspectoratul de Stat în Construcții - Aparat Central - 0751174249.

 

Martie
2020 

Eratele la - Lista candidaților acceptați să participe la examenele de autorizare ca responsabili tehnici cu execuția

Februarie
2020 

Lista candidatilor acceptati sa participe la examenele de autorizare ca responsabili tehnici cu executia

Februarie
2020 

„În contextul situației actuale din România cu privire la infecția cu noul coronavirus COVID-19, existând riscul de răspândire a acestuia și deoarece potrivit informațiilor publice pot exista persoane care nu prezintă simptomatologie dar pot fi purtători ai virusului, sesiunea de examinare pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția care urma să se desfășoare în perioada 09-13.03.2020 se amână pentru o dată ulterioară care va fi stabilită și comunicată în funcție de evoluția acestei situații. Toate informațiile privind desfășurarea sesiunii de autorizare se vor regăsi pe pagina de internet a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C..”

Februarie
2020 

„Vă informăm că, potrivit prevederilor Ordinului MLPDA nr. 3454/2019, intrat în vigoare începând cu 06.01.2020, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, art. 25 alin (5) potrivit căruia „Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., prin inspectoratele teritoriale în construcţii, emite avize şi acorduri pentru anumite categorii de lucrări, potrivit prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare ” – a fost abrogat. În consecință, Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., prin inspectoratele teritoriale în construcţii, va elibera în continuare acorduri doar pentru cele solicitate prin certificate de urbanism eliberate în baza cererilor depuse la autoritățile competente anterior datei de 06.01.2020, cu respectarea prevederilor Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor, aprobată prin Ordinul ministrului MDLPL și a inspectorului general al I.S.C. nr. 486/500/2007, cu modificările ulterioare.”

Ianuarie
2020 

Autorizaţiile de diriginți de șantier emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea 28.10 - 01.11.2019, se pot ridica de către titularii acestora personal, pe bază de semnătură şi în baza unui document de identitate, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care au optat în cererile de autorizare

Ianuarie
2020 

Modificare anunț privind depunerea pentru vizare a registrelor de evidență a activității de diriginte de șantier pentru activitatea depusă în anul 2019

Ianuarie
2020 

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizare ca responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii în perioada 09-13 martie 2020. Centrul de examinare unde se vor desfăşura examenele este I.S.C.- aparat central. Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul și adresa sălilor unde se vor desfășura examenele de autorizare. Termenul - limită de depunere a dosarelor este 26 ianuarie 2020, data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.