ANUNȚURI ȘI MODIFICĂRI LEGISLATIVE

 

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public,

așa cum este definit prin Legea 544/2001, este completat în această secțiune ce însumează

lista documentelor de interes public necuprinse în alte secțiuni

 

2020  2019   2018   2017  2016

Data

Denumirea anunțului

August

2016

Ordinul nr. 1895/2016 – pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii

August

2016

 

IMPORTANT:

„Art. 68 
(1) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuția anterior intrării in vigoare a prezentei proceduri pot solicita, până la data de                

31 decembrie 2016

  preschimbarea atestatelor și legitimațiilor cu autorizații și legitimații emise de I.S.C.; 
(2) Până la preschimbarea atestatelor si legitimațiilor responsabililor tehnici cu execuția, atestați anterior intrării in vigoare a prezentei proceduri, cu autorizații emise de I.S.C., vor fi uilizate ștampilele existente”, respectiv,

„Art.70 
(1) Persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimațiilor în termenul prevăzut la art. 68 vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuția și nu își vor mai putea desfășura activitatea
(2) În vederea exercitării activitații de responsabil tehnic cu execuția persoanele prevăzute la alin.(1) pot solicita autorizarea conform prezentei proceduri de autorizare”.  

August

2016

 

Registrul electronic de evidență a activității responsabililor tehnici cu executia va putea fi accesat de pe site-ul ISC pentru completarea cu lucrarile aflate in derulare, in cursul trim I/2017, la o data care va fi anuntata pe site.

 La prima accesare a Registrului electronic de evidență a activității, fiecărui responsabil  tehnic cu execuția autorizat i se va aloca un cont unic de identificare. Contul de identificare este unic și  nu este transmisibil.

NU SE ACHITA TAXA PENTRU EMITEREA CONTULUI IN ACEASTA FAZA A ACCESARII REGISTRULUI

 În cazul pierderii contului unic de identificare (de ex: din cauza formatarii calculatorului, logarea de pe un alt PC, etc.) responsabilul tehnic cu execuția autorizat va solicita emiterea unui alt cont pentru accesarea Registrului, printr-o cerere depusă la I.S.C insotita de documentele percizate la art. 41 alin. 5 ( si dovadă plată tarif de emitere cont unic de identificare).
Contul ISC în care se virează acesta tarif este contul inspectoratului regional în construcții în raza căruia își are domiciliul  solicitantul, publicat pe pagina de internet  la adresa www.isc.gov.ro.

August

2016

TARIFUL DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI CORESPUNZĂTOARE CERTIFICATULUI/ CERTIFICATELOR DE ATESTARE DEŢINUT/ DEŢINUTE, PRECUM ŞI A LEGITIMAŢIEI CORESPUNZĂTOARE AUTORIZAŢIEI ESTE DE 150 LEI. 

I.S.C. VA EMITE O SINGURĂ AUTORIZAŢIE, RESPECTIV O SINGURĂ LEGITIMAŢIE PENTRU TOATE DOMENIILE ATESTATE DEŢINUTE, PENTRU CARE SE SOLICITĂ PRESCHIMBAREA