ANUNȚURI ȘI MODIFICĂRI LEGISLATIVE

 

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public,

așa cum este definit prin Legea 544/2001, este completat în această secțiune ce însumează

lista documentelor de interes public

 

2020  2019   2018   2017  2016

Data

Denumirea anunțului

Noiembrie
2019 

Rezultatele constestatiilor depuse in urma examenelor de autorizare ca diriginte de santier din sesiunea de examinare 28.10 - 01.11.2019.

Noiembrie
2019 

Rezultatele la examenele de autorizare ca diriginte de şantier, din sesiunea de examinare 28 octombrie - 01 noiembrie 2019

Octombrie
2019 

Erate la listele candidaților declarați admiși pe centre de examinare, pentru autorizarea diriginţilor de şantier, în perioada 28 octombrie - 01 noiembrie 2019

Octombrie
2019 

Centre de examinare și săli desfășurare sesiune examen pentru autorizarea diriginţilor de şantier, în perioada 28 octombrie - 01 noiembrie 2019

Octombrie
2019 

Lista candidaților declarați admiși pe centre de examinare, pentru autorizarea diriginţilor de şantier, în perioada 28 octombrie - 01 noiembrie 2019

August
2019 

Autorizaţiile şi legitimaţiile de responsabili tehnici cu execuţia emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea iunie 2019, se pot ridica de titularii acestora personal, pe bază de semnătură şi în baza unui document de identitate, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care au optat în cererile de autorizare.

August
2019 

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier în perioada 28.10-01.11.2019.
Termenul - limită de depunere a dosarelor este 27 septembrie 2019, data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării de la această sesiune.
Centrele de examinare unde se vor desfăşura examenele sunt în localităţile de reşedinţă ale Inspectoratelor Regionale în Construcţii / Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov.

Iulie
2019 

Erata la rezultatele contestațiilor depuse în urma examenelor de autorizare ca responsabil tehnic cu execuția, din sesiunea de examinare 03-07.06.2019

Iulie
2019 

Rezultatele contestațiilor depuse în urma examenelor de autorizare ca responsabil tehnic cu execuția, din sesiunea de examinare 03-07.06.2019

Iunie
2019 

Listele cu rezultatele obținute de candidații care au susținut examenul pentru autorizarea ca responsabil tehnic cu execuția desfășurat în perioada 03-07.06.2019

Iunie
2019 

Lista candidaților pe săli de examinare

Mai
2019 

Programul și locațiile de desfășurare a examenelor de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția din sesiunea 03 -07 iunie 2019

Mai
2019 

Lista candidaților acceptați să participe la examenele de autorizare ca responsabili tehnici cu execuția

Martie
2019 

Inspectoratul De Stat În Construcții - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizare ca responsabili tehnici cu execuția lucrărilor de construcții în perioada 03-07 iunie 2019.
Centrul de examinare unde se vor desfășura examenele este I.S.C.- aparat central. Cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afișa programul și adresa sălilor unde se vor desfășura examenele de autorizare.
Termenul - limită de depunere dosarelor este 16 aprilie 2019 data serviciului poștal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.

Ianuarie
2019 

Instrucțiuni și modalităţi pentru depunerea registrului de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier

Ianuarie
2019 

Erata la rezultatele constestatiilor depuse in urma examenelor de autorizare ca diriginte de santier din sesiunea de examinare 03-07.12.2018