I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunțuri achiziții publice

2020 2019 2018 2017  2016   2015   2014 » 

Conținutul documentului

Descarcă document

Raspuns solicitare nr. 2 invitatia de participare nr. 36313/08.12.2015

Raspuns solicitare nr. 1 invitatia de participare nr. 36313/08.12.2015

Anunț participare licitație publică cu strigare – închirierea unor spații din cadrul Inspectoratelor Județene în Construcții

Invitatie de a depune oferta avand ca obiect achizitia polite RCA

Invitatie de participare la procedura interna avand ca obiect atribuirea contractului de achizitie publica de "Servicii de monitorizare sisteme de alarma si paza umana"

Invitatie de a participa la licitatia publica cu strigare pentru atribuirea contractelor de inchiriere in vederea amplasarii de automate pentru bauturi calde si produse alimentare tip snack food

Invitatie de a depune oferta pentru servicii de formare specializata si servicii de cazare

Erata cu privire la Invitatia de a depune oferta pentru servicii de formare specializata si servicii de cazare

Invitatie de a depune oferta avand ca obiect achizitia de servicii de formare specializata si servicii de cazare

Raspuns la solicitarile de clarificari nr. 31991/03.11.2015, 31993/03.11.2015 si 32067/03.11.2015 privind achizitia de servicii de cazare

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 31908/03.11.2015 privind achizitia de servicii de formare specializata si servicii de cazare

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 31724/02.11.2015 privind achizitia de servicii de formare specializata si servicii de cazare

Invitatie de a depune oferta pentru servicii de cazare

Invitatie de a depune oferta pentru servicii de formare specializata si servicii de cazare

Invitatie de a depune oferta avand ca obiect achizitia de servicii de formare specializată și servicii de cazare

Invitatia de depunere oferta pentru Lucrari de reparatii a instalatiei interioare de incalzire si a racordului exterior de gaze, precum si achizitia si instalarea unei centrale termice pe combustibil gazos avand capacitatea de 35KW, la sediul I.J.C. Giurgiu

Invitatie de a depune oferta pentru Achizitie de hartie copiator pentru ISC de la o unitate protejata autorizata, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Invitatie de a depune oferta pentru "Lucrari de intretinere si reparatii constructii la sediul IJC Iasi"

Raspuns la solicitarile de clarificari nr. 28376/08.10.2015 si 28458/08.10.2015, privind oferta pentru servicii de organizare de evenimente si servicii de cazare

Invitatie de a depune oferta avand ca obiect achizitia de servicii de organizare evenimente si servicii de cazare

Invitatie de a depune oferta avand ca obiect achizitia de servicii de perfectionare a personalului si servicii de cazare

Invitatie de a depune oferta pentru achizitia de diverse tipuri de mobilier, necesare amenajarii sediului Centrului Zonal de Instruire din Sinaia.

Achizitionarea si montarea unui generator electric de 45KVA, necesar pentru sediul I.S.C.

Lucrari de intretinere si reparatii constructii la sediul IJC Iasi.

Invitatiei de depunere oferta pt reparatii curente IJC Arad

Lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţii şi instalaţii: sanitare, electrice şi încălzire - Centrul Zonal de Instruire Sinaia

Anunţ participare licitaţie publică cu strigare - Închirierea unui imobil - apartament, situat în Negrești Oaș, str. Trandafirilor, bl. 13, ap. 1, județul Satu Mare

Invitaţie de a depune ofertă pentru "Lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţii şi instalaţii sanitare, electrice si incalzire la Centrul Zonal de Instruire Sinaia"

Invitaţie de a depune ofertă pentru "Lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţii şi instalaţii electrice la sediul I.J.C. Sălaj"

Invitaţie de a depune ofertă pentru "Achiziţionare şi montare uşi rezistente la foc şi montarea unui perete rezistent la foc, la sediul I.J.C. Braşov"

Invitaţie de a depune ofertă pentru "Lucrări de extindere cameră servere şi alimentare cu energie de la generatorul electric la sediul I.S.C."

Invitaţie de a depune ofertă pentru "Lucrările de reparaţii curente la sediul I.J.C. Constanţa"

Invitatie de a depune oferta avand ca obiect achizitia de servicii de perfectionare a personalului si servicii de cazare

Invitație de a depune oferta având ca obiect achiziția de servicii de mentenanță pentru licențe StarCapture Web si servicii de suport tehnic pentru componenta Portal- platforma de fluxuri de business si document management si platforma de scanare StarCapture Web din cadrul Sistemului Informatic destinat Managementului Activității Inspectoratului de Stat in Constructii.

Invitatie de a depune oferta pentru lucrarile de reparatii curente la sediul I.J.C. Constanta