Anunțuri achiziții publice

 

2020 2019 2018 2017  2016   2015   2014 » 

 

Conținutul documentului

 

Descarcă document

Anunț participare licitație publică cu strigare a unor spații din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

Comunicare anulare procedura interna de achiziție servicii de depozitare, arhivare și legare

Anunț privind achiziția serviciului de mentenanța preventivă și periodică pentru sistemele de: grupuri de pompare, instalații de hidranți interiori, sisteme de ventilare-desfumare și evacuare gaze toxice precum și sisteme de detecție și alarmare pentru ISC, publicat în SEAP cu nr. 45956

Specificații tehnice aferente anunțului publicat in SEAP nr. 44251

Anunț privind achiziția unui sistem de inventariere publicat în SEAP cu nr. 44285

Anunț participare licitație publică cu strigare – închirierea unor spații din cadrul inspectoratelor județene în construcții

Anunț participare licitație publică cu strigare – închirierea unor spații din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Galati

Anunț participare licitație publică cu strigare – închirierea unor spații din cadrul inspectoratelor județene în construcții

Anunț participare licitație publică cu strigare – închirierea unui imobil - apartament, situat în localitatea Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, bl. 19, sc. C, parter, județul Dâmbovița

Invitație de a depune ofertă pentru întocmire "Studiu de fezabilitate pentru construirea sediului Inspectoratului Județean în Construcții Neamț"

Invitatie de a depunere oferta pentru intocmire "Documentatii necesare in vederea efectuarii lucrarilor de reabilitare/modernizare a sediului Inspectoratului Judetean in Constructii Constanta"

Anunț participare licitație publică cu strigare – închirierea unor spații din cadrul inspectoratelor județene în construcții

Achiziția de servicii de cazare la hotel și servicii de organizare ședință de lucru

Anunt privind invitatia nr. 4901/16.02.2016

Invitatie de a depune oferta avand ca obiect servicii de mentenanta si suport pentru sistemul portal si fluxuri de business si document management cu platforma de scanare Star Capture Web-ISC

Înștiințare privind primirea unei contestații împotriva documentației de atribuire din cadrul procedurii interne de achiziție având ca obiect atribuirea contractului de Achiziție servicii de depozitare, arhivare şi legare

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 5 la invitatia de participare nr. 3011/01.02.2016

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 4 la invitatia de participare nr. 3011/01.02.2016

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 3 la invitatia de participare nr. 3011/01.02.2016

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 2 la invitatia de participare nr. 3011/01.02.2016

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 1 la invitatia de participare nr. 3011/01.02.2016

Invitație de participare la procedura internă având ca obiect atribuirea contractului de prestări servicii "Achiziție servicii de depozitare, arhivare și legare"

Raspuns solicitare de clarificari servicii medicina muncii

Invitatie de a depune oferta având ca obiect achiziţia de servicii privind suportul pentru sistemul de raportare și înregistrare tranzacțională – ERP/SAP

Invitatie de participare avand ca obiect atribuirea contractului de prestari Servicii de medicina muncii

Invitatie de a depune oferta având ca obiect achiziţia polițelor de asigurare facultativă tip CASCO

Raspuns la solicitarea de clarificari privind procedura interna de achizitie servicii de depozitare, arhivare si legare

Raspuns la solicitarea de clarificari privind procedura interna de achizitie servicii de depozitare, arhivare si legare

Erata la invitatia de participare 1383/18.01.2016

Invitație de participare la procedura internă având ca obiect atribuirea contractului de prestări servicii "Achiziție servicii de depozitare, arhivare și legare"