Anunțuri achiziții publice

 

2020 2019 2018 2017  2016   2015   2014 » 

 

Conținutul documentului

 

Descarcă document

Documentatie anunt publicat in SEAP sub nr. 146882, referitor achizitie sisteme incorporate, inclusiv navigatie pentru dotare autoturisme -3 buc

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 146268, referitor incheiere contract de asistenta tehnica instalatii ridicat 2 buc

Raspuns solicitari 2 acord cadru servicii de medicina muncii-AP 143020/04.12.2017

Raspuns solicitari 1 acord cadru servicii de medicina muncii-AP 143020/04.12.2017

Raspuns solicitari clarificari materiale electrice-AP 142204/28.11.2017

Partea 2 Formulare modele servicii medicina muncii

Partea 1 Servicii medicina muncii

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 142204, referitor achizitie materiale electrice

Raspuns nr. 2 clarificari anunt SEAP 139456, referitor la servicii de arhivare, prelucrare si legare pentru arhiva ISC - ap. central si IRCBI

Raspuns clarificari anunt SEAP 139456, referitor la servicii de arhivare, prelucrare si legare pentru arhiva ISC - ap. central si IRCBI

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 139456, referitor la achizitia de servicii de arhivare, prelucrare si legare

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 139380, referitor achizitie sisteme supraveghere video

Raspuns clarificari anunt SEAP nr. 138186, referitor achizitie UPS 2 buc

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 138186, referitor achizitie UPS 2 buc

Caiet de sarcini aferent anuntului publicat in SEAP sub nr. 136548, referitor servicii de proiectare si consultanta pentru implementarea sistemului integrat de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca, securitatii informatiilor cf standardelor SR EN ISO9001:2015, SR EN ISO14001:2015, SR OHSAS18001:2008, SR ISO/CEI27001:2013

Anunț participare licitație publică cu strigare a spațiul de la mezanin în suprafață totală de 390,43 mp din cadrul sediului Inspectoratului Județean în Construcții Brașov.

Raspuns clarificari anunt SEAP 134046-ref achizitie echipament pentru extindere retea informatica

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 134250 , referitor achizitie servicii de evaluare si audit pentru cablarea structurata

Specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 134046, referitor achizitie echipament pentru extindere retea informatica

Caiet de sarcini si specificatii tehnice aferente anuntului publicat in SEAP sub nr. 132725, pentru achizitia de mobilier

Anunt privind achizitionarea serviciilor de raspundere civila auto RCA si CASCO

Anunț participare licitație publică cu strigare a spațiul de la etajul II al imobilului situat în Botoșani, str. Ion Pilat, nr.9, bl. G1, județul Botoșani din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

Specificații tehnice aferente anunțului de publicitate publicat in SEAP cu nr. 117960

Anunt privind achizitionarea serviciilor de verificare, intretinere si reparatii la instalatiile electrice, sanitare si a elementelor de tamplarie de la sediul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. - aparatul central

Specificații tehnice aferente anunțului publicat in SEAP nr. 107376

Anunț pentru achiziţionarea și montarea aparatelor de aer condiționat tip split

Invitație de participare având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică "Servicii de monitorizare sisteme de alarmă și pază umană pentru sediile Inspectoratului de Stat în Construcții" pentru luna mai 2017

Anunț privind achiziționarea serviciului de supraveghere prin diriginți de șantier a lucrărilor de construcții și instalații la obiectivul de investiții "Construirea sediului Inspectoratului Judetean in Construcții Neamț"
Documentație: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Răspuns solicitare de clarificări pentru "Acord-cadru 36 luni servicii poștale pentru Inspectoratul de Stat în Construcții-ISC"

Anunț pentru achiziţionarea serviciului de mentenanță preventivă și periodică a grupurilor de pompare, instalațiilor de hidranți interiori, sistemelor de ventilare-desfumare și evacuare gaze toxice precum și sistemele de detecție și alarmare la incendiu pentru Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central și inspectoratele județene în construcții

Invitație de participare având ca obiect atribuirea "Acordului-cadru 36 luni servicii poștale pentru Inspectoratul de Stat în Construcții-ISC"

Invitație de participare având ca obiect atribuirea contractului de prestări Servicii de medicina muncii

Caiet de sarcini pentru achiziția serviciilor de spălare centralizată a flotei auto a I.S.C. aferent anunțului SEAP nr. 74394