Anunțuri achiziții publice

 

2020 2019 2018 2017  2016   2015   2014 » 

 

Conținutul documentului

 

Descarcă document

Documentatie referitoare la anuntul publicitar din SEAP sub nr. ADV1047869 – Achizitionarea si livrarea a 382 buc. telemetre cu laser, in conformitate cu specificatiile atasate.

Anunț participare licitație publică cu strigare privind închirierea unui imobil-apartament, situat în localitatea Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, bl. 19, sc. C, parter, județul Dâmbovița

Documentatie referitoare la anuntul publicitar din SEAP sub nr. ADV1043702 – Achizitionarea si montarea a 37 buc. de aparate de aer conditionat de 18000 BTU pentru sediile ISC

Specificatii tehnice 

Formulare si modele 

Anunt publicitar SEAP ADV1040533 referitor la Intocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, audit energetic, taxe, avize, acorduri si autorizari, pentru obiectivul de investiții ,,Lucrari de reparatii capitale la sediul I.J.C. Sibiu".

Specificatii tehnice 

   

Prelungire data limita depunere oferta pentru Anuntul publicitar SEAP ADV1030908 referitor la intocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari, pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru sediul I.J.C. Prahova".

Specificatii tehnice 

   

ERATA la Anunț participare licitație publică cu strigare a unui imobil - apartament, situat în localitatea Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, bl. 19, sc. C, parter, județul Dâmbovița.

Anunț participare licitație publică cu strigare a unui imobil - apartament, situat în localitatea Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, bl. 19, sc. C, parter, județul Dâmbovița.

Prelungire data limita depunere oferta pentru Anuntul publicitar SEAP ADV1030908 referitor la intocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari, pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru sediul I.J.C. Prahova".

Specificatii tehnice 

   

Anunț participare licitație publică cu strigare a spațiului de la mezanin în suprafață totală de 235,30 mp din cadrul sediului Inspectoratului Județean în Construcții Brașov

Anunt publicitar SEAP ADV1031997 referitor la Intocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, audit energetic, taxe, avize, acorduri si autorizari, pentru obiectivul de investiții ,, Lucrari de reparații capitale si lucrari ptr obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu la sediul I.J.C. Alba".

Specificatii tehnice 

   

Anunt publicitar SEAP ADV1031545 referitor la Intocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, pentru obiectivul de investiții ,,Lucrari de reabilitare termica si reparatii la sediul secundar din Campulung Moldovenesc din cadrul I.J.C. Suceava".

Specificatii tehnice 

   

Anunt publicitar SEAP ADV1030909 referitor la intocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, audit energetic, taxe, avize, acorduri si autorizari, pentru obiectivul de investiții ,,Lucrari de reparații capitale la sediul I.J.C. Bacău".

Specificatii tehnice 

   

Anunt publicitar SEAP ADV1030908 referitor la intocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari, pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru sediul I.J.C. Prahova".

Specificatii tehnice 

   

Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții "Lucrări de reabilitare termică și reparații la sediul Inspectoratului Județean în Construcții SĂLAJ"

Specificații tehnice 

    Modele de formulare

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Anunț participare licitație publică cu strigare a unui imobil - apartament, situat în localitatea Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, bl. 19, sc. C, parter, județul Dâmbovița

Anulare anunt publicitar SEAP nr. ADV1022709/06.07.2018 , referitor  la “Achiziția unui sistem de alarmare și stingere incendiu pentru camera serverelor din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., Aparat Central, Bucuresti.

Anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1022709/06.07.2018 , referitor  la “Achiziția unui sistem de alarmare și stingere incendiu pentru camera serverelor din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., Aparat Central, Bucuresti

Răspuns solicitări de clarificări 2 ref. la anunt publicitar SEAP nr. ADV1009919/11.05.2018 – Achiziție servicii de tipărire și de livrare vouchere de vacanță

Răspuns solicitări de clarificări 1 ref. la anunt publicitar SEAP nr. ADV1009919/11.05.2018 – Achiziție servicii de tipărire și de livrare vouchere de vacanță.

Anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1009919/11.05.2018 , referitor achizitia serviciilor de tiparire si livrare vouchere de vacanta pentru personalul Inspectoratului de Stat in Constructii - ISC

Anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1009418/10.05.2018 , referitor achizitia “Servicii de mentenanta preventiva si periodica pentru grupurile de pompare, instalatiilor de hidranti interiori, sistemelor de ventilare-desfumare si evacuare gaze toxice precum si sistemele de detectie si alarmare pentru ISC- aparatul central”.

Anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1008750/09.05.2018 , referitor achizitia serviciilor de intocmire a Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, expertiza tehnică, verificarea documentației, taxe, avize, acorduri și autorizări, pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru sediul I.J.C. Argeș".

Anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1002527/16.04.2018 , referitor achizitia serviciilor de intocmire a Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, expertiza tehnică, verificarea documentației, taxe, avize, acorduri și autorizări, pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru sediul I.J.C. Argeș".

Anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1002528/16.04.2018 , referitor achizitia serviciilor de intocmire a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), expertiza tehnică, verificarea documentației, taxe, avize, acorduri pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări pentru obținere autorizației de securitate la incendiu pentru sediul Inspectoratului Județean în Construcții Arad".

Raspuns clarificari 2 anunt SEAP nr.164482- achizitionare 40 sisteme supraveghere video

Raspuns clarificari 1 anunt SEAP nr.164482- achizitionare 40 sisteme supraveghere video

Documentatie referitoare la anuntul publicat in SEAP sub nr. 164482 – achizitionare a 40 buc. sisteme de supraveghere video pt sediile ISC, cu montaj si proiect incluse.

In format “pdf” se regaseste documentatie, iar in format “word” formularele si modelele.

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 163575 , referitor Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, audit energetic, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii "Efectuare lucrari de consolidare si reparatii la corpul anexa al sediului IJC Satu-Mare"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 162810 , referitor Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, expertiza tehnică, verificarea documentației, taxe, avize, acorduri și autorizări, pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru sediul I.J.C. Argeș"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 162809 , referitor Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), expertiza tehnică, verificarea documentației, taxe, avize, acorduri pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări pentru obținere autorizației de securitate la incendiu pentru sediul Inspectoratului Județean în Construcții Teleorman"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 162808 , referitor Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), expertiza tehnică, verificarea documentației, taxe, avize, acorduri pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări pentru obținere autorizației de securitate la incendiu pentru sediul Inspectoratului Județean în Construcții Timiș"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 162807 , referitor Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), expertiza tehnică, verificarea documentației, taxe, avize, acorduri pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări pentru obținere autorizației de securitate la incendiu pentru sediul Inspectoratului Județean în Construcții Arad"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 160388 , referitor Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii "Efectuare lucrari de schimbare partial de destinatie, modernizare, recompartimentare, incadrare in cerintele ISU, precum si inlocuirea ascensorului de personae la sediul IJC Brasov"

Anunț participare licitație publică cu strigare a spațiilor de la mezanin în suprafață totală de 235,30 mp din cadrul sediului Inspectoratului Județean în Construcții Brașov.

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 158994 , referitor Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, audit energetic, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii "Efectuare lucrari de reabilitare termica a imobilului, inchidere balcoane etajul 1, modernizare, recompartimentari si reparatii,realizare pergola parcare exterioara la sediul IJC Constanta"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 158997 , referitor Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, audit energetic, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii "Efectuare lucrari de reabilitare termica si reparatii la sediul IJC Iasi"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 158998 , referitor Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, audit energetic, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii "Efectuare lucrari de reabilitare termica si reparatii la sediul IJC Vaslui"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 158996 , referitor Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, audit energetic, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii "Efectuare lucrari de consolidare si reparatii la corpul anexa al sediului IJC Satu-Mare"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 158412 , referitor Studiul de fezabilitate (S.F.), inclusiv Studiul geotehnic, documentatia pentru obtinerea Certificatului de urbanism, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii ,,Construire sediu I.J.C. Vâlcea"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 157007 , referitor Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii "Efectuare lucrari de reparatii capitale la constructii si instalatii la sediul IJC Cluj"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 157008 , referitor Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii "Efectuare lucrari de schimbare partial de destinatie, modernizare, recompartimentare, incadrare in cerintele ISU, precum si inlocuirea ascensorului de persoane la sediul IJC Brasov"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 155806 , referitor Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, audit energetic, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii "Efectuare lucrari de reabilitare termica si reparatii la sediul IJC Iasi"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 155804 , referitor Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, audit energetic, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii "Efectuare lucrari de consolidare si reparatii la corpul anexa al sediului IJC Satu-Mare"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 155803 , referitor Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, audit energetic, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii "Efectuare lucrari de reabilitare termica si reparatii la sediul IJC Vaslui"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 155805 , referitor Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, audit energetic, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii "Efectuare lucrari de reabilitare termica si reparatii la sediul IJC Salaj"

Specificatii anunt publicat in SEAP sub nr. 155317 , referitor Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, expertiza tehnica, audit energetic, verificarea documentatiei, taxe, avize, acorduri si autorizari pentru obiectivul de investitii "Efectuare lucrari de reabilitare termica a imobilului, inchidere balcoane etajul 1, modernizare, recompartimentari si reparatii,realizare pergola parcare exterioara la sediul IJC Constanta"

Achizitia de servicii de verificare, intretinere si reparatii la instalatiile electrice, sanitare si a elementelor de tamplarie de la sediul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. - aparatul central