Anunțuri achiziții publice

 

2020 2019 2018 2017  2016   2015   2014 » 

Conținutul documentului

Descarcă document

Anunt de consultare a pieței Servicii cu privire la elaborarea unui studiu comparativ realizat la nivelul a cel puțin 9 (noua) state europene cu privire la asigurarea functiei de control de stat în domeniul calității în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul proiectului “Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587   - anunt publicat in SEAP sub nr. MC 1008684/18.12.2019.

Specificatii tehnice studiu comparativ Raport

Anunț publicat în SEAP sub nr. ADV1121095/02.12.2019, referitor la achiziția: „Servicii de introducere sistem de plata prin POS”

Caiet de sarcini

Raspuns clarificari 1

Raspuns clarificari 2

Anunt de consultare a pieței Servicii cu privire la elaborarea unui studiu comparativ realizat la nivelul a cel puțin 10 (zece) state europene cu privire la asigurarea functiei de control de stat în domeniul calității în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul proiectului “Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587 - anunt publicat in SEAP sub nr. MC1008485/25.11.2019.

Specificatii tehnice studiu comparativ

 

Anunt de consultare a pieței Servicii cu privire la elaborarea unui studiu comparativ realizat la nivelul a cel puțin 10 (zece) state europene cu privire la asigurarea functiei de control de stat în domeniul calității în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul proiectului “Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587 - anunt publicat in SEAP sub nr. MC1008303/08.11.2019

Caiet de sarcini

Raport

Anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1114595/04.11.2019 , referitor la Achizitie sistem de alarmare si stingere incendiu pentru camera serverelor din cadrul ISC - Aparat Central, Bucuresti.

Specificatii tehnice

Servicii de elaborare "Caiet de sarcini dezvoltare infrastructura software (module si aplicatii IT), infrastructura hardware (echipamente IT) si licente", conform documentatiei atasate. Serviciile sunt necesare in vederea implementarii proiectului “Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587 - anunt publicat in SEAP sub nr. ADV 1112998/28.10.201

Caiet de sarcini

Modele formulare

Servicii cu privire la elaborarea unui studiu comparativ realizat la nivelul a cel puțin 10 (zece) state europene cu privire la asigurarea functiei de control de stat în domeniul calității în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului în cadrul proiectului “Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587 - anunt publicat in SEAP sub nr. ADV 1112996/28.10.2019

Caiet de sarcini

Modele formulare

Programul Anual Achiziţiilor Publice aferent proiectului POCA - "Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace" - Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587

Invitatie de participare la procedura proprie „Acord-cadru servicii de prelucrare arhivistică pentru arhiva Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru 24 luni” - anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1098581/22.08.2019.

Caiet de sarcini

Modele formulare

Acord cadru

Invitație participare

Model contract subsecvent

Anunt publicitar SEAP ADV1090361 referitor la achizitia: "Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ,, Lucrări pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru sediul Inspectoratului Județean în Construcții Teleorman".

Caiet de sarcini

Modele formulare

Arhiva documente 1

Arhiva documente 2

Arhiva documente 3

Răspuns clarificări

Invitatie de participare la procedura simplificata proprie "Acord - cadru servicii de prelucrare arhivistică pentru arhiva Inspectoratului de Stat în Construcții , pentru 24 luni – 6 loturi"- anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1089687/02.07.2019.

Caiet de sarcini

Invitație de participare

Modele formulare

Model Acord cadru

Model contract subsecvent

Anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1081242/23.05.2019 , referitor la achizitionarea "Servicii de evaluare si audit pentru cablare structurata

Specificatii tehnice 

   

Anunt de participare/simplificat publicat in SEAP sub nr. ADV1078676/14.05.2019 , referitor la achizitionarea a diferite tipuri de switch-uri pentru extinderea sau inlocuirea celor existente in retelele existente in sediile ISC/IRC/IJC

Specificatii tehnice 

   

Invitatie de participare la procedura simplificata proprie "Acord - cadru servicii de prelucrare arhivistică pentru arhiva Inspectoratului de Stat în Construcții - Aparatul Central și a Inspectoratelor Regionale/Județene în Construcții, pentru 24 luni - 8 loturi"- anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1077850/10.05.2019"

Caiet de sarcini

Invitație de participare

Modele formulare

Model Acord cadru

Model contract subsecvent

Anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1074606/19.04.2019 , referitor la achizitionarea a diverse tipuri de hard disk-uri

Specificatii tehnice

Răspuns clarificare 1

 

Anunț publicat în SEAP sub nr. ADV1071430/09.04.2019 , referitor la achiziția serviciilor de spălatorie auto pentru parcul auto al Inspectoratului de Stat în Construcții – ISC

Specificatii tehnice 

   

Erata la anuntul publicat in SEAP sub nr. ADV 1069675/01.04.2019 , referitor achizitia serviciilor de tiparire si livrare vouchere de vacanta pentru personalul Inspectoratului de Stat in Constructii – ISC

Anunt publicat in SEAP sub nr. ADV1069675/01.04.2019 , referitor achizitia serviciilor de tiparire si livrare vouchere de vacanta pentru personalul Inspectoratului de Stat in Constructii – ISC

Anunt publicitar SEAP ADV1058682 referitor la "Servicii de verificare, întreținere și reparații la instalațiile electrice, sanitare și a elementelor de tâmplărie de la sediul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. - Aparatul Central

Specificatii tehnice 

   

Anunț participare licitație publică cu strigare a spațiului de la etajul II al imobilului situat în Botoșani, str. Ion Pilat, nr. 9, bl. G1, județul Botoșani din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.