I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

INFO AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER

 

IV. Eliberare duplicat autorizație

 

      Eliberarea duplicatelor se face în cazul piererii autorizației sau a deteriorării acesteia.

 

      Taxa de emitere a duplicatului este de 50 lei și se achită în contul IJC/ICMB în raza căruia domiciliază titularul autorizației.

 

În vederea eliberării duplicatului, titularul autorizației trebuie să depună la ISC următoarele documente:
- cerere;
- copia anunțului privind pierderea autorizației apărut într-un cotidian de largă circulație sau autorizația deteriorată, după caz;
- dovada achitării taxei de emitere a duplicatului;
- o fotografie color recentă, 3 x 4 cm

 

      Documentele  se vor transmite la ISC, prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.