I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

INFO AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER

 

I. Autorizarea pe bază de examen 

 

Analizarea dosarelor și acceptarea participării la examenul de autorizare

 

      Comunicarea domeniului/ domeniilor/ subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis să participe la examenul de autorizare, cuantumul taxei de autorizare și detaliile privind achitarea acesteia, se face în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului sau a completărilor solicitate.


      În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, în termen de 7 zile de la data înregistrării dosarului, completări şi clarificări.


      Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile de la data primirii comunicării privind solicitările de completare.


      Dovada achitării taxei de autorizare se va face cu cel puţin 10 zile înainte de data începerii sesiunii de examinare. Depunerea ulterioară atrage după sine respingerea dosarului.


      Comunicarea privind neacceptarea participării la examenul de autorizare poate fi contestată în termen de 5 zile de la data primirii comunicării.