I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

INFO AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER

 

II. Autorizarea fără examen, cu aprobarea comisiei de autorizare

 

Analizarea dosarelor și aprobarea autorizării

 

      Aprobarea autorizării, respectiv a domeniului/ domeniilor/ subdomeniului/ subdomeniilor autorizate, cuantumul taxei de autorizare și detaliile privind achitarea acesteia, se comunică în scris solicitantului.


      În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, în termen de 7 zile de la data înregistrării dosarului, completări şi clarificări.


      Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile de la data primirii comunicării privind solicitările de completare.