I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

 

INFO AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER

 

III. Recunoașterea autorizației de diriginte de șantier obținută

 

Solicitare pentru prestarea temporară în România a activității de diriginte de șantier

 

      Cetățenii români sau cetățenii altui stat membru U.E. sau S.E.E., care fost autorizați să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier printr-un act de autoritate - autorizație sau document echivalent -, emis de către autoritățile competente recunoscute în acele state și care exercită activitatea de dirigenție de șantier cu titlu permanent în unul din aceste state, pot presta în România și în mod temporar, cu obligația de a înainta I.S.C. o declarație redactată în limba română, privind serviciile pe cale le va presta . În această situație, dirigintele de șantier este exceptat de la înscrierea în Registrul diriginților de șantier autorizați.

Solicitantul va înainta ISC următoarele documente, redactate/traduse în limba română:
a) declarație privind serviciile pe cale le va presta;
b) copia autorizației sau a documentului echivalent obținut în U.E. sau S.E.E.;
c) copia cărții de identitate sau dovada cetățeniei unuia dintre dintre statele U.E. sau S.E.E.;
d) declarație pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activității de dirigenție de șantier în alte state membre;

e) Acord prelucrare date cu caracter personal - Diriginți de șantier.

 

      În cazul în care intervine o modificare în ceea ce privește documentele depuse, solicitantul va notifica ISC cu privire la această modificare.

 

      Documentele se vor transmite la ISC, prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.