I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

INFO AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER

 

I. Autorizarea pe bază de examen

 

Afișarea rezultatelor

 

      Rezultatele se afișează pe pagina de internet a I.S.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de examinare.

 

      Eventualele contestații cu privire la desfășurarea și rezultatele examenului de autorizare se pot depune la I.S.C., prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e- guvernare.ro în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor examenului de autorizare.

 

      Soluționarea contestațiilor se face în maximum 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de înregistrare a acestora. Rezultatele finale se publică pe pagina de internet a I.S.C. după rezolvarea contestațiilor.

 

REZULTATELE OBŢINUTE DE CANDIDAŢII CARE AU SUSŢINUT EXAMENUL DESFĂŞURAT ÎN SESIUNEA 28.10-01.11.2019 PENTRU AUTORIZAREA CA DIRIGINTE DE ŞANTIER