I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

INFO AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER

 

I. Autorizarea pe bază de examen 

 

Sesiuni de examinare

 

Anunț de organizare sesiune

 

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier

în perioada

28 octombrie - 01 noiembrie 2019

 

Termenul - limită de depunere a dosarelor este 27 septembrie 2019, data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic.

Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării de la această sesiune.

 

Program sesiune

 

Centre de examinare

Centrele de examinare unde se vor desfăşura examenele din sesiunea 28 octombrie – 01 noiembrie 2019 sunt în localităţile de reşedinţă ale Inspectoratelor Regionale în Construcţii / Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov.

 

Liste candidați pe centre de examinare