FORMULARE UTILE

 

Formulare pentru întocmirea dosarului de autorizare

Descarcă fișier

1

Acord publicare - Diriginți de șantier

2

Cerere de revocare acord publicare- Diriginți de șantier

3

Acord prelucrare date cu caracter personal - Diriginți de șantier

4

Cerere de revocare acord prelucrare - Diriginți de șantier

5

Consimțământ pentru obținerea extrasului de cazier judiciar - Diriginți de șantier

6

Cerere revocare consimțământ - Diriginți de șantier

7

Cerere de autorizare a dirigintilor de şantier

8

Model declaratie pe propria raspundere privind îndeplinirea cerinței de experiență profesională minimă

9

Model curriculum vitae european conform HG 1021/2004

 

Formulare pentru depunerea Registrului de evidență a activității de diriginte de șantier

pentru vizarea anuală

1

Model cerere - tip pentru depunerea registrului de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier

2

Model de registru de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier

3

Centralizator timpi de completare fomulare gestionate de i.s.c. în interacțiunea cu persoanele fizice și juridice