AUTORIZAŢII EMISE DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCŢII

- autorizare laboratoare de analize și încercări în construcții -

 

 

 

 

 

 

 

I.S.C.

organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

-PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL-