I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

AUTORIZAŢII EMISE DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCŢII

- autorizare laboratoare de analize și încercări în construcții -

 

 

 

      Autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, reprezintă componenta sistemului calităţii în construcţii instituit de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, prin care sunt recunoscute oficial competenţa tehnică a laboratoarelor de a efectua analize şi încercări specifice domeniului construcţii şi competenţa legală de a emite documente valabile pentru atestarea calităţii lucrărilor de construcţii.


     Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., în aplicarea Ordinului MDRAP nr. 1497/2011, cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, organizează autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcții.

 

     Autorizarea se face pentru:
- laboratoarele care execută analize şi încercări privind controlul calităţii pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii ;
- laboratoarele care execută analize şi încercări în vederea constatării stării tehnice a construcţiilor existente, necesare în cadrul activităţilor de expertizare tehnică a construcţiilor şi de urmărire a comportării în exploatare a acestora.

 

     Sunt exceptate de la autorizarea de către ISC laboratoarele de încercări reglementate potrivit Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/1993 şi potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

     Procesul de autorizare se declanşează prin transmiterea de către persoana juridică solicitantă la ISC, prin serviciul poştal, electronic sau prin intermediul Punct de Contact Unic (PCU) a unui dosar de autorizare întocmit conform prevederilor procedurii.


     Puteţi transmite online cereri de autorizare către ISC prin intermediul portalului PCU utilizând PORTAL E-DIRECT Punct de Contact Unic e-Guvernare -> "Mediu de afaceri" -> "Secţiuni" -> "Listă proceduri administrative" şi selectaţi instituţia noastră.