I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

 

AUTORIZAŢII EMISE DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCŢII

- autorizare laboratoare de analize și încercări în construcții -

 

 

      Încasarea cheltuielilor de autorizare/extindere laboratoare de analiză şi încercări în activitatea de construcţii se va efectua numai prin virament bancar în conturile de disponibilităţi 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" deschise pentru fiecare Inspectorat Județean în Construcții – IJC, la unităţile trezoreriei statului. Contul este cel al IJC – ului în a cărui rază de competență își are sediul laboratorul. Conturile sunt publicate la secțiunea Inspectorate Regionale în Construcții.

 

      Restituirea cheltuielilor de autorizare / extindere laboratoare de analiză şi încercări în actoivitatea de construcţii se va efectua în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2465/2010 . pdf

 

      În cazul în care au fost plătite în plus sau necuvenite în contul ISC faţă de obligaţia legală se completează de către solicitant formularul "Cerere de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit în contul I.S.C. faţă de obligaţia legală" (Anexa 2), și se transmite către Inspectoratul Județean în contul căruia a fost efectuată plata.