I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

INFO AUTORIZARE RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUȚIA
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

 

I. Autorizarea 

 

Emiterea autorizațiilor

 

      Autorizațiile și legitimațiile se emit în termen de 60 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale examenului de autorizare, după soluționarea contestațiilor, și pot fi ridicate de titulari, sub semnătură, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care a optat în cererea de autorizare.

 

      Autorizația și legitimația sunt nominale și netransmisibile.