I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

INFO AUTORIZARE RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUȚIA
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

 

I. Autorizarea 

 

Analizarea dosarelor și acceptarea participării la examenul de autorizare

 

      Comunicarea domeniului/ domeniilor/ subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis să participe la examenul de autorizare, cuantumul taxei de autorizare și detaliile privind achitarea acesteia, se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului sau a completărilor solicitate.


      În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, completări şi clarificări.


      Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării privind solicitările de completare. În cazul în care completările nu sunt transmise în termen dosarul este respins.


      Dovada achitării taxei de autorizare se va face cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data începerii sesiunii de examinare. Depunerea ulterioară atrage după sine respingerea dosarului.


      Comunicarea privind neacceptarea participării la examenul de autorizare poate fi contestată la I.S.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.