I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

INFO AUTORIZARE RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUȚIA
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

 

III. Eliberare duplicat autorizație și/sau legitimație

 

      Eliberarea duplicatelor se face în cazul pierderii autorizației/legitimației sau a deteriorării acesteia.

 

      Tariful de emitere a duplicatului este de 150 lei și se achită în contul IJC/ICMB în raza căruia domiciliază titularul autorizației, la momentul solicitării.

 

În vederea eliberării duplicatului, titularul autorizației trebuie să depună la ISC următoarele documente:
- cerere;
- copia anunțului privind pierderea autorizației/legitimației apărut într-un cotidian de largă circulație sau autorizația/ legitimația deteriorată, după caz;
- dovada achitării taxei de emitere a duplicatului;
- o fotografie color recentă, 3 x 4 cm

 

      Documentele  pot fi depuse la sediul I.S.C. sau se pot transmite prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.