I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

INFO AUTORIZARE RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUȚIA
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

 

IV. Eliberare autorizație și legitimație  la modificare nume/prenume titular

 

      În situaţia în care titularul autorizaţiei/legitimației de responsabil tehnic cu execuția solicită emiterea unei noi autorizaţii/ legitimații ca urmare a modificării numelui/prenumelui şi anexează documente doveditoare, I.S.C. emite o nouă autorizaţie și o nouă legitimație, identice cu cele iniţiale în ceea ce priveşte număr, data, CNP, domeniul/subdomeniul autorizat, pe care se va înscrie noul nume/prenume şi data modificării autorizaţiei/legitimației.

 

      Tariful de emitere a autorizațieilegitimației modificate la cerere este de 150 lei și se achită în contul IJC/ICMB în raza căruia domiciliază titularul autorizației, la momentul solicitării.

 

În vederea eliberării autorizației/legitimației modificate la cerere, titularul autorizației/legitimației trebuie să depună la ISC următoarele documente:
- cerere;
- documente doveditoare;
- dovada achitării tarifului de emitere;
- două fotografii color recente, 3 x 4 cm.

 

      Documentele  pot fi depuse la sediul I.S.C. sau se pot transmite prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.