ANUNŢURI

 

2020 2019 2018 2017

Data

anunțului

Denumirea

anunţului

Descarcă document

06.11.2017

Rezultatul final la examenul organizat în data de 01.11.2017 pentru promovarea în funcții contractuale cu nivel de studii superior, expert gradul profesional II, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

01.11.2017

Rezultatul probei interviu la examenul organizat în data de 01.11.2017 promovarea în funcții contractuale cu nivel de studii superior, expert gradul profesional II, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

01.11.2017

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 01.11.2017 promovarea în funcții contractuale cu nivel de studii superior, expert gradul profesional II, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

26.10.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la examenul pentru promovarea în funcții contractuale cu nivel de studii superior, expert gradul profesional II, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

11.10.2017

Anunț pentru examenul pentru promovarea în funcții contractuale cu nivel de studii superior, expert gradul profesional II, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

10.10.2017

Rezultatul final al concursului/examenului din datele de 28.09.2017 respectiv 05.10.2017 pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

06.10.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul / examenul organizat în datele de 28.09.2017 şi 05.10.2017 pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

02.10.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 27.09.2017 și 29.09.2017 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de auditor, grad profesional superior la Biroul Audit Public Intern din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

29.09.2017

Rezultatul soluționării contestației probei scrise la concursul de recrutare din 27.09 2017 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de auditor, grad profesional superior la Biroul Audit Public Intern din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

29.09.2017

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în datele de 28.09.2017- proba scrisă și 05.10.2017 – interviul, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

27.09.2017

ERATĂ Referitoare la probele (selecție dosare, scrisă, interviu) concursului de recrutare organizat în data de 18.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent specializările: Instalații pentru Construcții, Amenajări și Construcții Hidrotehnice și Științe Inginerești din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C

27.09.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 27.09 2017 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de auditor, grad profesional superior la Biroul Audit Public Intern din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

27.09.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidați la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent specializările: Instalații pentru Construcții, Amenajări și Construcții Hidrotehnice și Științe Inginerești din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

27.09.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul de recrutare,organizat în datele de 18.09.2017 și 21.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

26.09.2017

Rezultatul privind soluționarea contestaţiei la proba interviu susținută în data de 22.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent specializările: Instalații pentru Construcții, Amenajări și Construcții Hidrotehnice și Științe Inginerești din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

25.09.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare,organizat în datele de 18.09.2017 și 21.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, specializarea Construcții Civile Industriale și Agricole din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

22.09.2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent specializările: Instalații pentru Construcții, Amenajări și Construcții Hidrotehnice și Științe Inginerești din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

22.09.2017

Rezultatul probei interviu a concursului de recrutare din data de 21.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializarea Construcţii Civile Industriale şi Agricole din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

21.09.2017

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare susținut în data de 21.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de consilier, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., specializarea Științe Economice.

21.09.2017

Rezultatul contestațiilor la proba scrisă la concursul de recrutare din data de 18.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent specializările: Instalații pentru Construcții, Amenajări și Construcții Hidrotehnice și Științe Inginerești din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

21.09.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul de recrutare,organizat în datele de 11.09.2017 și 15.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de execuție de inspector în construcții, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri

20.09.2017

Rezultatul contestaţiilor la proba scrisă a concursului de recrutare din 18.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, specializarea CCIA, din cadrul Inspectoratului de Stat în Constructii ISC

20.09.2017

Rezultatul privind soluționarea contestaţiei la proba scrisă la concursul organizat în data de 18.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., specializarea Științe Economice

19.09.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 18.09.2017, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent specializările: Instalații pentru Construcții, Amenajări și Construcții Hidrotehnice și Științe Inginerești din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

19.09.2017

Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare din data de 18.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializarea Construcţii Industriale şi Agricole din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

19.09.2017

Rezultatul privind soluționarea contestaţiei la proba interviu susținută în data de 15.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de execuție de inspector în construcții, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri

19.09.2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE organizat în data de 18.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de consilier, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. (științe economice)

18.09.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 11.09.2017 şi 15.09.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C

15.09.2017

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare susținut în data de 15.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de inspector în construcții, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri

15.09.2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

15.09.2017

Centralizator nominal privind rezultatele finale obţinute de către candidatul la concursul de recrutare, organizat în data de 11.09.2017 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C

14.09.2017

Rezultatul contestațiilor la proba scrisă la concursul de recrutare din data de 11.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

12.09.2017

Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

12.09.2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

11.09.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 11.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

11.09.2017

Rezultatul probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

11.09.2017

ANUNȚ privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

11.09.2017

Model CERERE - transfer la cerere , în format editabil

08.09.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii care au participat la concursul de recrutare, organizat în data de 04.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant la Servicul Legislație și Contencios al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

06.09.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidați la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier la Inspectoratul Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord - Est

04.09.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 04.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Legislație și Contencios al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

01.09.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidatul la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de inspector în construcții, specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri al Inspectoratul Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Est

01.09.2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier la Inspectoratul Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Est

30.08.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 29.08.2017, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier la Inspectoratul Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Est

29.08.2017

PROCES VERBAL - Comisia de examinare constituită în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

28.08.2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de inspector în construcții, specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri al Inspectoratul Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Est

28.08.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 28.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de inspector în construcții, specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri al Inspectoratul Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Est

18.08.2017

Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 28.08.2017 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Compartimentelor Registratură ale Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central și ale Inspectoratelor Județene în Construcții Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Prahova, Vâlcea, Iași, Harghita, Mureș și ale Inspectoratul Regional în Construcții Vest și Inspectoratul Regional în Construcții București - Ilfov, din subordinea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

17.08.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidați la concursul de promovare în grad profesional, organizat în data de 09.08.2017 a unor funcții publice de execuție de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții

17.08.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidați la concursul de promovare în grad profesional, organizat în data de 09.08.2017 a unor funcții publice de execuție de inspector în construcții din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții

17.08.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidatul la concursul de promovare în grad profesional, organizat în data de 09.08.2017 a funcției publice de execuție de consilier juridic din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții

17.08.2017

Rezultatul selecţiei dosarului depus în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

10.08.2017

Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional din data de 09.08.2017 a unor funcţii publice de execuţie de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții

10.08.2017

Rezultatul interviului la examenul promovare în grad profesional din data de 09.08.2017 a unor funcţii publice de execuţie de inspector în construcții din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții

10.08.2017

Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional din data de 09.08.2017 a funcţiei publice de execuţie de consilier juridic din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții

10.08.2017

Rezultatul contestaţiilor la selecţia dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector în construcţii, specializarea CCIA, din data 18.09.2017, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

10.08.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional din data de 09.08.2017 a unor funcţii publice de execuţie de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

10.08.2017

Anunț pentru examen de promovare în gradul II, gradul I și gradul IA pentru posturile contractuale de execuție de expert de la Compartimentele Registratură ale Inspectoratelor Judeţene în Construcţii Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Prahova, Vâlcea, Iași, Harghita, Mureș, IRC Vest, IRC București – Ilfov și Aparatul central ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

09.08.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional din data de 09.08.2017 a unor funcţii publice de execuţie de inspector în construcții din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

09.08.2017

Rezultatul contestațiilor la selecţia dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

09.08.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional din data de 09.08.2017 a funcţiei publice de execuţie de consilier juridic din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

09.08.2017

Rezultatul contestaţiilor la selecţia dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector în construcții, specializarea CCIA, din data de 18.09.2017, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

09.08.2017

Rezultatul contestaţiilor la selecţia dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 18.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent specializările: Instalații pentru Construcții, Amenajări și Construcții Hidrotehnice și Științe Inginerești din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

09.08.2017

Rezultatul contestaţiei la selecţia dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 11.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de execuție de inspector în construcții, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri

08.08.2017

ERATĂ –Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 18.09.2017, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcţii, specializarea CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

08.08.2017

ERATĂ – ÎNDREPTAREA UNEI ERORI MATERIALE PENTRU POZIȚIA 8 DIN TABEL Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

07.08.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice vacante de inspector în construcţii, specializările Arhitectură / Urbanism și Administrarea Teritoriului / inginerie Urbană și Dezvoltare Regională din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

07.08.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 18.09.2017, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcţii, specializarea CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

07.08.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 11.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de execuție de inspector în construcții, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri

07.08.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 18.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de execuție de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

07.08.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 04.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Legislație și Contencios al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

07.08.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 18.09.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent specializările: Instalații pentru Construcții, Amenajări și Construcții Hidrotehnice și Științe Inginerești din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

03.08.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din 27.09.2017 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de auditor, grad profesional superior la Biroul Audit Public Intern din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

02.08.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de promovare în grad profesional din data de 09.08.2017 a unor funcţii publice de execuţie de inspectori în construcții din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

02.08.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de promovare în grad profesional din data de 09.08.2017 a funcţiei publice de execuţie de consilier juridic din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

02.08.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul promovare în grad profesional din data de 09.08.2017 a unor funcţii publice de execuţie de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

31.07.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul de recrutare, organizat în data de 19.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal și de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior la Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti - Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C

28.07.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 28.08.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de inspector în construcții, specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri la Inspectoratul Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Est

28.07.2017

Rezultatul contestaţiei la proba interviu la concursul de recrutare din 25.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal și de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior la Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti - Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C

27.07.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 29.08.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier la Inspectoratul Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Est

27.07.2017

Rezultatele selectarii dosarelor depuse in vederea participarii la examenul organizat in datele de 28.09.2019 - proba scrisa, respectiv la data de 05.10.2017 - interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

26.07.2017

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare din 25.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I,  gradul profesional debutant, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent,  de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal și de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional  superior la Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti - Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

25.07.2017

Rezultatul contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare din 19.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I,  gradul profesional debutant, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent,  de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal și de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional  superior la Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti - Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C

21.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuţie vacantă de inspector în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 11 septembrie 2017 (proba scrisă)

21.07.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în data de 18.07.2017 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și a postului de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord –Est

20.07.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 19.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal și de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior la Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti - Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C

19.07.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

19.07.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul de recrutare, organizat în data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacantă de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

18.07.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare din 18.07.2017 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și a postului de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord –Est

18.07.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 18.07.2017 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și a postului de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord –Est

17.07.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare organizat în data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacantă de consilier, grad profesional debutant,  din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

17.07.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare din data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

17.07.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacantă de consilier, grad profesional debutant,  din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

17.07.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

14.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante de auditor, grad profesional superior la Biroul Audit Public Intern din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 27 septembrie 2017 (proba scrisă)

12.07.2017

BIBLIOGRAFIE în vederea susţinerii concursului pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacant de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

12.07.2017

ANUNȚ-  Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. organizează în data de 28.09.2017 (proba scrisă) concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

12.07.2017

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante   de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Legislație și Contencios al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C

12.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante de consilier juridic,clasa I, grad profesional principal, Oficiul Juridic din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud – Est – 4 septembrie 2017 (proba scrisă)

12.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector în construcții din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 11 septembrie 2017 (proba scrisă), specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri

12.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector în construcții din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 18 septembrie 2017 (proba scrisă), Specializarea Construcții Civile, Industriale și Agricole

12.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.,    18 septembrie 2017 (proba scrisă)

12.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 11 septembrie 2017 (proba scrisă)

12.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 18 septembrie 2017 (proba scrisă)

12.07.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional asistent, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal și de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior la Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti - Ilfov din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

12.07.2017

Rezultatul selecţiei dosarului depus în vederea participării la concursul de recrutare din data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

12.07.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 17.07.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

10.07.2017

Rezultatul soluționării contestației selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din 18.07.2017 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și a postului de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord –Est

07.07.2017

Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal și de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane al Direcției Juridice și Resurse Umane, de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Buget – Contabilitate al Direcției Economică și Administrativ, de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Economic – Administrativ al Inspectoratului Județean în Construcții Hunedoara din Inspectoratul Regional în Construcții Vest, de consilier, clasa I, gradul profesional principal și de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Economic – Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Achiziții Publice al Direcției Economică și Administrativ

07.07.2017

Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici de execuție de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Maramureș din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții Nord – Vest, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Arad din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții Vest, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Vest, de inspectori în construcții, clasa I, gradul profesional principal, Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Teleorman din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții Sud Muntenia, de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, Compartimentul Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții, Autorizare Laboratoare, Responsabili Tehnici cu Execuția și Diriginți de Șantier al Inspectoratului Județean în Construcții Teleorman din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții Sud Muntenia, Compartimentul Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții, Autorizare Laboratoare, Responsabili Tehnici cu Execuția și Diriginți de Șantier al Inspectoratului Județean în Construcții Ialomița din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții Sud Muntenia, inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal, Biroul Edilitare și Drumuri din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții București – Ilfov, inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Ilfov din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții București – Ilfov, inspector în construcții, clasa I, gradul profesional superior, Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Harghita din cadrul Inspectoratului Regional în Contrucții Centru

06.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Economic - Administrativ al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Est - 29 august 2017 (proba scrisă)

06.07.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante de inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Est - 28 august 2017 (proba scrisă)

06.07.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din 18.07.2017 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Coordonare Control Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și a postului de inspector în construcții, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Control și Inspecție în Construcții al Inspectoratului Județean în Construcții Botoșani din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord –Est

05.07.2017

Centralizator nominal privind rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 19.06.2017 şi 23.06.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C

23.06.2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare din data de 23.06.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

20.06.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 19.06.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

16.06.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central, 17 iulie 2017 (proba scrisă)

16.06.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, Biroul Informatizare din cadrul Direcției Economică și Administrativ - aparatul central și consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Economic – Administrativ din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Centru - 17 iulie 2017

16.06.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 19 iulie 2017 (proba scrisă)

16.06.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 18 iulie 2017 (proba scrisă)

08.06.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 08.06.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

06.06.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 24.05.2017 și 30.05.2017 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

30.05.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare din 30.05.2017 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

25.05.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 24.05.2017 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

22.05.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din 24.05.2017 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

19.05.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, Oficiul Juridic din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud – Est - 19 iunie 2017 (proba scrisă)

18.05.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii care au participat la concursul de recrutare, organizat în data de 10.05.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

11.05.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 10.05.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

28.04.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 10.05.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

24.04.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, consilier, clasa I, grad profesional principal, consilier, clasa I, grad profesional asistent și consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 24 mai 2017 (proba scrisă)

11.04.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

07.04.2017

Rezultatul contestației la proba scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 05.04.2017 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante de consilier, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

06.04.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante de consilier juridic,clasa I, grad profesional principal, Oficiul Juridic din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia, 10 mai 2017 (proba scrisă)

05.04.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 05.04 2017 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

30.03.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 05.04.2017 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

06.03.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, consilier, clasa I, grad profesional principal și consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 05 aprilie 2017 (proba scrisă)

22.02.2017

Centralizator nominal cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii care au participat la concursul de recrutare, organizat în datele de 14.02.2017 și 17.02.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

17.02.2017

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare din data de 17.02.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

14.02.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 14.02.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

06.02.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din data de 14.02.2017 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, grad profesional superior din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

19.01.2017

Rezultatul final al concursului/ examenului pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

17.01.2017

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de inspector în construcţii, grad profesional superior, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 14 februarie 2017 (proba scrisă)

17.01.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul/ examenul organizat in datele de 11.01 2017 si 16.01.2017 pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

13.01.2017

Rezultatul contestatiei depusa de candidatul declarat respins la proba scrisa din data de 11.01 2017 pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacantede expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

12.01.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 11.01 2017 pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

05.01.2017

Rezultatele selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în datele de 11.01.2017 - proba scrisă, respectiv la data de 16.01.2017 - interviu, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.