ANUNŢURI

 

2020 2019 2018 2017

Data

anunțului

Denumirea

anunţului

Descarcă document

28.12.2018

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. din data de 28.12.2018

28.12.2018

CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţii la concursul de recrutare, organizat în datele de 20.12.2018 și 28.12.2018 pentru ocuparea a unei funcții publice de execuție vacante de auditor din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

28.12.2018

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei funcții publice vacante de auditor, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. din data de 28.12.2018

27.12.2018

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare din 19.12.2018 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

27.12.2018

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de consilier juridic, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., din data de 19.12.2018

20.12.2018

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. din data de 20.12.2018

20.12.2018

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante de auditor, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. din data de 20.12.2018

19.12.2018

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de consilier juridic, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., din data de 19.12.2018

19.12.2018

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante de consilier juridic, clasa I, Oficiul Juridic – Inspectoratul Regional în Construcții Sud Est, din data de 19.12.2018

19.12.2018

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din 19.12 2018 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcți – I.S.C.

19.12.2018

Rezultatul final al concursului/examenului pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de expert debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

19.12.2018

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de consilier juridic, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., din data de 19.12.2018

17.12.2018

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții I.S.C., 21 ianuarie 2019 (proba scrisă)

17.12.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de inspector în construcții, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. din data de 20.12.2018

14.12.2018

Rezultatul probei interviu din data de 14.12.2018 la concursul / examenul pentru postul contractual de execuţie vacant de expert debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. - aparat central.

14.12.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice vacante de auditor, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. din data de 20.12.2018

11.12.2018

Rezultatul probei de interviu la concursul / examenul organizat în datele de 11.12.2018 şi 14.12.2018 pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de expert debutant din cadrul Compartimentului Registratură, IJC Botoșani, IRC Nord - Est

11.12.2018

Rezultatul probei scrise la concursul / examenul organizat în data de 11.12.2018 pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

11.12.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice vacante de consilier juridic, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., din data de 19.12.2018.

11.12.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul de recrutare din 19.12.2018 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

04.12.2018

Rezultatul selectării dosarelor candidaţilor înscrişi pentru examenul de experți, organizat de I.S.C. în data de 11.12.2018 - proba scrisă

19.11.2018

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale de execuţie vacante de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții I.S.C., 11 decembrie 2018 (proba scrisă)

19.11.2018

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie vacante de inspectori în construcții,clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, 20.12. 2018 (proba scrisă)

19.11.2018

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante de auditor,clasa I, grad profesional superior, Biroul Audit Public Intern din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, 20.12. 2018 (proba scrisă)

19.11.2018

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții I.S.C., 19 decembrie 2018 (proba scrisă)

19.11.2018

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție vacante de consilier grad profesional debutant, consilier grad profesional asistent și consilier grad profesional principal din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., 19 decembrie 2018 (proba scrisă)

29.08.2018

Rezultatul final al examenului organizat în data de 27.08.2018, pentru promovarea în gradul I profesional și în gradul IA profesional pentru personalul contractual de execuție de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

27.08.2018

Rezultatul probei interviu la examenul organizat in data de 27.08.2018, pentru organizarea si desfasurarea examenului pentru promovarea in grad profesional conform anexei la prezentul proces-verbal.

27.08.2018

Rezultatul probei scrise la examenul organizat in data de 27.08.2018, pentru organizarea si desfasurarea examenului pentru promovarea in grad profesional conform anexei la prezentul proces-verbal.

20.08.2018

Rezultatul selectiei dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul organizat în data de 27.08.2018 la Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., pentru promovarea în grad profesional conform anexei la prezentul proces-verbal.

14.08.2018

Rezultatul interviului la concursul/examenul de promovare în grad profesional, de consilier, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

13.08.2018

Rezultatul interviului la concursul/examenul de promovare, din data de 13.08.2018, de inspector în construcții, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

13.08.2018

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare, din data de 13.08.2018, de inspector în construcții, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

13.08.2018

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare, din data de 13.08.2018, de consilier, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

09.08.2018

ANUNȚ ȘI BIBLIOGRAFIE pentru desfăşurarea examenului pentru promovarea în gradul I profesional și în gradul IA profesional pentru personalul contractual de execuție de expert din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

24.07.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 13.08.2018 a unor funcțiilor publice de execuție de inspector în construcții, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

24.07.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul/examenul de promovare în grad profesional din data de 13.08.2018 a unor funcţii publice de execuţie de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții

03.07.2018

Concurs de promovare în gradul profesional superior celui deținut, pentru funcționarii publici de execuție de -consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciului Resurse Umane al Direcției Juridice și Resurse Umane, consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Buget – Contabilitate din cadrul Direcției Economică și Administrativ, consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul Achiziții Publice din cadrul Direcției Economică și Administrativ, grad profesional asistent la Compartimentul Economic-Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Sud Muntenia.

03.07.2018

Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici de execuție de inspector în construcții, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. organizat în data de 13 august 2018

18.06.2018

Proces verbal examen de promovare în data de 18.06.2018 în gradul II pentru posturile contractuale de execuție de expert debutant de la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Cluj din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord - Vest.

06.06.2018

Rezultatul selecției dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 18.06.2018 pentru promovarea în gradul II profesional a personalului contractual din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

24.05.2018

Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a funcţiei publice vacante de execuţie de consilier juridic, gradul profesional principal, Oficiul Juridic, Inspectoratul Regional în Construcții Sud Est

24.05.2018

Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a funcţiei publice vacante de execuţie de consilier juridic, gradul profesional principal, Oficiul Juridic, Inspectoratul Regional în Construcții Sud Muntenia

21.05.2018

BIBLIOGRAFIE  în vederea susţinerii examenului de promovare în grad II profesional a personalului contractual de execuție de expert, gradul profesional debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

21.05.2018

Concurs de promovarea în gradul II pentru posturile contractuale de execuție de expert debutant de la Compartimentul Registratură al Inspectoratului Regional în Construcții București - Ilfov și Compartimentul Registratură al Inspectoratului Județean în Construcții Cluj din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții Nord - Vest.

03.04.2018

Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de promovare în grad profesional, din data de 02.04.2018, de inspector în construcții, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

03.04.2018

Rezultatul interviului la concursul/examenul de promovare în grad profesional, de consilier, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C

02.04.2018

Rezultatul interviului la concursul/examenul de promovare în grad profesional, de consilier juridic, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

02.04.2018

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în grad profesional, din data de 02.04.2018, de inspector în construcții, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

02.04.2018

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare în grad profesional, din data de 02.04.2018, de consilier juridic, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C

02.04.2018

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de promovare, din data de 02.04.2018, de consilier, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

28.03.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 02.04.2018 a unor funcțiilor publice de execuție de inspector în construcții, clasa I din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

26.03.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul/examenul de promovare în grad profesional din data de 02.04.2018 a unor funcţii publice de execuţie de consilier juridic din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții.

23.03.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul/examenul de promovare în grad profesional din data de 02.04.2018 a unor funcţii publice de execuţie de consilier din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții.

16.03.2018

Rezultatul examinării candidaţilor la examenul organizat la data de 15.03.2018 de Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC, în vederea promovării în gradul profesional următor

13.03.2018

Proces verbal selectie dosare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în gradul II profesional pentru personalul contractual de execuție de expert, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Secretariat - Registratură al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. – aparatul central și ale Compartimentelor Registratură ale Inspectoratului Regional în Construcții Nord – Est, respectiv Inspectoratul Regional în Construcții Vest şi constituirea şi stabilirea componenţei comisiei de examinare.

02.03.2018

Examen pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici de execuție inspector în construcții, clasa I, din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

02.03.2018

Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Legislație și Contencios al Direcției Juridice și Resurse Umane și consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent la Biroul Juridic din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București – Ilfov.

02.03.2018

Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici de execuție de -consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciului Financiar-Salarizare al Direcției Economică și Administrativ, consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Patrimoniu al Biroului Logistică, Patrimoniu și Parc Auto din cadrul Direcției Economică și Administrativ, consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Economic-Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Vest Oltenia, consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Financiar-Salarizare al Direcției Economică și Administrativ, consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Economic-Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții Sud-Vest Oltenia, consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Economic-Administrativ al Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov.

26.02.2018

ANUNȚ ȘI BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în gradul II pentru posturile contractuale de execuție de expert debutant din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

22.01.2018

MODEL DE CERERE DE SOLICITARE TRANSFER PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI

22.01.2018

Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.