CONDUCEREA 
INSPECTORATULUI DE STAT IN CONSTRUCTII - I.S.C.

 

 

 

INSPECTOR GENERAL
Paul RACOVIȚĂ

 

 

Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. este organismul tehnic specializat desemnat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii. (Art.2, Alin.2, Ordonanta 63/30.08.2001).

 

 

 

INSPECTOR GENERAL ADJUNCT

Ionuț COTARCEA

 

 

 

SECRETAR GENERAL

Vacant

Structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii – ISC – este formată din aparatul central şi cele 41 Inspectorate Județene în Construcţii, precum şi Inspectoratul în Construcţii Bucureşti - Ilfov, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.,în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a număului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., Ordinul ministrului dezvoltării,lucrarilor publice și administrației

nr.1184/10.06.2022 pentru aprobarea stucturii organizatorice detaliate la nivel de direcţii, servicii, birouri, compartimente, statului de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central şi al inspectoratelor județene în construcţii, a sediilor și ariei de competenţă a acestora.

 

 

 

Purtător de cuvânt

Tiberiu TAROPA