I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

Datele de contact ale Inspectoratelor județene în construcții si Inspectoratului în construcții al municipiului București se regăsesc in pagina 

https://www.isc.gov.ro/inspectorate.html

I.S.C. - APARAT CENTRAL

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3,
cod poștal 030217


Tel: 021 318.17.00

Tel: 021 318.17.21

Tel: 021 318.17.01
Fax: 021 318.17.19
Fax: 021 318.17.04
Fax: 021 318.17.03

Email: isc@isc.gov.ro

Site web:www.isc.gov.ro

INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII ILFOV

Date contact:

București, str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3,
cod poștal 030217
Secretariat, et. 4, cam 3


Tel: 0213 301 001

Tel: 0213 301 328
Tel: 0751 179 742
Fax: 0213 301 319

E-mail: bucuresti-ilfov@isc.gov.ro

Site web:www.isc.gov.ro

 

Program de relații cu publicul:

 

Luni, Marți, Joi: 08:30 - 16:00

(Primiri/eliberări documente)

Miercuri: 08:30 - 18:30

(Primiri/eliberări documente)

Vineri: 08:30 - 14:00

(eliberari documente)

 

Program de funcționare: 

Luni, Marți, Miercuri, Joi : 08:00 - 16:30

Vineri : 08:00 - 14:00

 

Program de audiențe: 

Inspector General 

Miercuri : 12:00 - 13:00

 

Inspector General Adjunct:

Marți : 12:00 - 13:00

INFORMAȚII UTILE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚĂ:

Persoanele care solicită audienţă la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. trebuie să transmită în format electronic

pe adresa de e-mail isc@isc.gov.ro sau pe

suport hârtie la biroul Registratură o cerere din care să rezulte problema pentru care se solicită audienţa şi datele de identificare – nume/prenume, nr. de telefon şi adresă de domiciliu și/sau adresa de e-mail.

Persoanele care au primit un răspuns scris sau verbal în urma audienţei la I.S.C. nu mai pot beneficia de încă o audienţă cu același subiect.

Durata unei audienţe nu va depăşi 30 de minute cu excepţia situaţiilor deosebite.

Puteți solicita audiență la Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. folosind secțiunea on-line, prin e-mail sau prin poștă la adresa str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3, București, cod poștal 030217.

 

 

Adresa de e-mail a Aparatului Central al I.S.C. este 

isc@isc.gov.ro.


Adresa pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate este

isc@isc.gov.ro.

 


 

Angajatul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

 

  Daniel RUSU

   EXPERT


Inspectoratul de Stat în Construcții
Aparatul Central
Compartiment Comunicare și Relații Mass-Media e-mail:

isc.presa@isc.gov.ro
           isc@isc.gov.ro
telefon: 021 318.17.00

 


 

Puteţi transmite în scris o petiţie adresată instituţiei noastre, pe care o puteți depune personal, la registratura instituţiei, sau transmite prin poştă/curier/prin intermediul poştei electronice.

Adresa de e-mail a Aparatului Central al I.S.C. este isc@isc.gov.ro.

 

DEPUNERE ONLINE PETITII/SOLICITARI DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

 

Petițiile/solicitările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează

 

VERIFICARE STATUS PETITIE/SOLICITARE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC TRANSMISĂ ONLINE

 

 

- Serviciu de permanență -
numere apelabile numai în afara orelor de program
pentru I.S.C.- Aparatul Central, I.C.M.B. și I.J.C-uri, cu caracter de serviciu de permanență