CUM OBŢINEŢI O INFORMAŢIE DE INTERES PUBLIC?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.S.C.

organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

• Orice persoană fizică sau juridică poate solicita informaţii de interes public.
• Informaţiile de interes public pot fi cerute verbal sau în scris (pe suport de hârtie sau în format electronic, la numerele de fax 021 318 17 19, 021 318 17 03 şi 021 318 17 04 şi la adresa de poştă electronică isc@isc.gov.ro). Program de lucru: Luni, Marți, Joi: 08.00-16.30; Miercuri: 08.00-18.30; Vineri: 08.00-14.00.
Angajatul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
Nicolae Daniel Rusu, expert Relatii publice.
• Pentru informaţiile care nu pot fi obţinute verbal, solicitantul trebuie sa adreseze I.S.C. o cerere scrisă:
Cerere-tip pentru obţinerea informaţiilor de interes public (Anexa nr. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
-Formular editabil
• Dacă nu aţi primit răspuns la solicitare în maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, puteţi adresa instituţiei o reclamaţie administrativă:
Reclamaţie administrativă (1) (Anexa nr. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
-Formular editabil
• Dacă solicitantul este nemulţumit de răspunsul primit la cererea prin care solicită informaţii de interes public, poate adresa instituţiei o reclamaţie administrativă, conform modelului de mai jos:
Reclamaţie administrativă (2) (Anexa nr. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
-Formular editabil
• Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, consideră că i s-au încălcat anumite drepturi, poate face plângere la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului.