DATE ÎN FORMAT DESCHIS, COMUNICATE DIN OFICIU, conform art. 5, alin. (1) al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

A.   Date referitoare la actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat în Construcţii
1. Ordonanţa Guvernului nr. 63 din 2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare
2. Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
3.  Ordinul nr. 1500 din 20.08.2014 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3362/2013 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate la nivel de direcţii, servicii, birouri şi compartimente, statului de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central şi inspectoratele regionale şi sediilor, aria de competenţă, precum şi arondarea inspectoratelor judeţene în construcţii, aflate în subordinea acestora
4.  Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 322 din 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
5.  Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2644 din 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
6.  Ordinul Inspectorului General nr. 130 din 12.03.2014 pentru aprobarea Regulamentului intern al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
7.  Ordin nr. 261/2016 din 27 aprilie 2016 privind accesul la informaţiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
8.  Legea nr. 188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
9.  Legea nr. 7 din 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
10. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

B. Date referitoare la structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Inspectoratului de Stat în Construcţii
1. Informaţii despre Structura organizatorică şi atribuţiile departamentelor I.S.C.
2. Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
3.  Ordinul nr. 1500 din 20.08.2014 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3362/2013 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate la nivel de direcţii, servicii, birouri şi compartimente, statului de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. – aparatul central şi inspectoratele regionale şi sediilor, aria de competenţă, precum şi arondarea inspectoratelor judeţene în construcţii, aflate în subordinea acestora
4. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 322 din 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
5. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2644 din 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
6.  Programul de funcţionare şi programul de audienţe al I.S.C.

C. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
1. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

D. Coordonatele de contact ale Inspectoratului de Stat în Construcţii, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet
1. Coordonatele de contact ale I.S.C.

E. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
1. Sursele financiare ale I.S.C.
2. Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anul 2015, pentru I.S.C.
3. Bilanţul I.S.C. la data de 30.06.2015
4. Proiect buget rectificat, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anul 2015, pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii
5. Buget pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anul 2016, pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii
6. Bilantul ISC la data de 31.12.2015
7. Situatia platilor pe luna ianuarie 2016, la nivel national, pentru I.S.C.
8. Situatia platilor la nivel național, în luna februarie 2016, pentru I.S.C.
9. Situatia platilor la nivel național, în luna martie 2016, pentru I.S.C.
10. Politici contabile la 31.03.2016
11. Situatia platilor la nivel național, în luna aprilie 2016, pentru I.S.C.
12. Bilantul I.S.C. la data de 31.03.2016
13. Rezultatul patrimonial la data de 31.03.2016
14. Politici contabile ale I.S.C. la data de 31.03.2016
15. Situatia platilor la nivel național, în luna mai 2016, pentru I.S.C.
16. Situatia platilor la nivel național, în luna iunie 2016, pentru I.S.C.
17. Bilantul I.S.C la data de 30.06.2016
18. Bilantul I.S.C. la data de 30.09.2016
19. Buget pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anul 2016, pentru I.S.C. – rectificat
20. Situatia platilor la nivel național, în luna iulie 2016, pentru I.S.C.
21. Situatia platilor la nivel național, în luna august 2016, pentru I.S.C.
22. Situatia platilor la nivel național, în luna septembrie 2016, pentru I.S.C.
23. Bilanțul I.S.C. la data de 31.12.2016
24. Rezultatul patrimonial la data de 31.12.2016
25. Politici contabile si note explicative la situatiile financiare ale I.S.C. la data de 31.12.2016
26. Situatia platilor la nivel național, în luna ianuarie 2017, pentru I.S.C.
27. Situatia platilor la nivel național, în luna februarie 2017, pentru I.S.C.
28. Situatia platilor la nivel național, în luna martie 2017, pentru I.S.C.
29. Bilanțul I.S.C. la data de 31.03.2017
30. Rezultatul patrimonial la data de 31.03.2017
31. Politici contabile si note explicative la situatiile financiare ale I.S.C. la data de 31.03.2017
32. Situatia platilor la nivel național, în luna aprilie 2017, pentru I.S.C.
33. Situatia platilor la nivel național, în luna mai 2017, pentru I.S.C.
34. Situatia platilor la nivel național, în luna iunie 2017, pentru I.S.C.
35. Situatia platilor la nivel național, în luna iulie 2017, pentru I.S.C.
36. Situatia platilor la nivel național, în luna august 2017, pentru I.S.C.
37. Situatia platilor la nivel național, în luna septembrie 2017, pentru I.S.C.
38. Situatia platilor la nivel național, în luna octombrie 2017, pentru I.S.C.
39. Bilanțul I.S.C. la data de 30.06.2017
40. Rezultatul patrimonial la data de 30.06.2017
41. Bilanțul I.S.C. la data de 30.09.2017
42. Rezultatul patrimonial la data de 30.09.2017
43. Politici contabile si note explicative la situatiile financiare ale I.S.C. la data de 30.09.2017
44. Situația plăților la nivel național, în luna noiembrie 2017, pentru I.S.C.
45. Situația plăților la nivel național, în luna decembrie 2017, pentru I.S.C.
46. Situația plăților la nivel național, în luna ianuarie 2018, pentru I.S.C.
47. Situația plăților la nivel național, în luna februarie 2018, pentru I.S.C.
48. Situația plăților la nivel național, în luna martie 2018, pentru I.S.C.
49. Situația plăților la nivel național, în luna aprilie 2018, pentru I.S.C.
50. Situația plăților la nivel național, în luna mai 2018, pentru I.S.C.
51. Situația plăților la nivel național, în luna iunie 2018, pentru I.S.C.
52. Situația plăților la nivel național, în luna iulie 2018, pentru I.S.C.
53. Situația plăților la nivel național, în luna august 2018, pentru I.S.C.
54. Situația plăților la nivel național, în luna septembrie 2018, pentru I.S.C.
55. Situația plăților la nivel național, în luna octombrie 2018, pentru I.S.C.
56. Situația plăților la nivel național, în luna noiembrie 2018, pentru I.S.C.
57. Situația plăților la nivel național, în luna decembrie 2018, pentru I.S.C.
58. Bilanțul I.S.C. la data de 31.12.2017
59. Rezultatul patrimonial la data de 31.12.2017
60. Politici contabile si note explicative la situatiile financiare ale I.S.C. la data de 31.12.2017
61. Bilanțul I.S.C. la data de 31.03.2018
62. Rezultatul patrimonial la data de 31.03.2018
63. Politici contabile si note explicative la situatiile financiare ale I.S.C. la data de 31.03.2018
64. Bilanțul I.S.C. la data de 30.06.2018
65. Rezultatul patrimonial la data de 30.06.2018
66. Politici contabile si note explicative la situatiile financiare ale I.S.C. la data de 30.06.2018
67. Bilanțul I.S.C. la data de 30.09.2018
68. Rezultatul patrimonial la data de 30.09.2018
69. Politici contabile si note explicative la situatiile financiare ale I.S.C. la data de 30.09.2018
70. Bilanțul I.S.C. la data de 31.12.2018
71. Rezultatul patrimonial la data de 31.12.2018
72. Politici contabile si note explicative la situatiile financiare ale I.S.C. la data de 31.12.2018
73. Situația plăților la nivel național, în luna ianuarie 2019, pentru I.S.C.
74. Situația plăților la nivel național, în luna februarie 2019, pentru I.S.C.
75. Situația plăților la nivel național, în luna martie 2019, pentru I.S.C.
76. Situația plăților la nivel național, în luna aprilie 2019, pentru I.S.C.
77. Situația plăților la nivel național, în luna mai 2019, pentru I.S.C.
78. Situația plăților la nivel național, în luna iunie 2019, pentru I.S.C.
79. Situația plăților la nivel național, în luna iulie 2019, pentru I.S.C.
80. Situația plăților la nivel național, în luna august 2019, pentru I.S.C.
81. Situația plăților la nivel național, în luna septembrie 2019, pentru I.S.C.
82. Situația plăților la nivel național, în luna octombrie 2019, pentru I.S.C.
83. Situația plăților la nivel național, în luna noiembrie 2019, pentru I.S.C.
84. Buget pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anul 2019, pentru I.S.C.
85. Situația plăților la nivel național, în luna decembrie 2019, pentru I.S.C.
86. Situația plăților la nivel național, în luna ianuarie 2020, pentru I.S.C.
87. Situația plăților la nivel național, în luna februarie 2020, pentru I.S.C.
88. Bilanțul I.S.C. la data de 31.03.2019
89. Bilanțul I.S.C. la data de 30.06.2019
90. Bilanțul I.S.C. la data de 30.09.2019
91. Bilanțul I.S.C. la data de 31.12.2019
92. Rezultatul patrimonial la data de 31.12.2019
93. Situația plăților la nivel național, în luna martie 2020, pentru I.S.C.
94. Situația plăților la nivel național, în luna aprilie 2020, pentru I.S.C.
95. Situația plăților la nivel național, în luna mai 2020, pentru I.S.C.
96. Situația plăților la nivel național, în luna iunie 2020, pentru I.S.C.
97. Bilantul I.S.C. la data de 31.03.2020
98. Rezultat patrimonial la data de 31.03.2020
99. Situația plăților la nivel național, în luna iulie 2020, pentru I.S.C.
100. Situația plăților la nivel național, în luna august 2020, pentru I.S.C.
101. Situația plăților la nivel național, în luna septembrie 2020, pentru I.S.C.
102. Situația plăților la nivel național, în luna octombrie 2020, pentru I.S.C.
103. Situația plăților la nivel național, în luna noiembrie 2020, pentru I.S.C.
104. Situația plăților la nivel național, în luna decembrie 2020, pentru I.S.C.
105. Bilantul I.S.C. la data de 31.12.2020
106. Rezultatul patrimonial la data de 31.12.2020
107. Situația plăților la nivel național, în luna ianuarie 2021, pentru I.S.C.
108. Situația plăților la nivel național, în luna februarie 2021, pentru I.S.C.
109. Situația plăților la nivel național, în luna martie 2021, pentru I.S.C.
110. Situația plăților la nivel național, în luna aprilie 2021, pentru I.S.C.
111. Situația plăților la nivel național, în luna mai 2021, pentru I.S.C.
112. Situația plăților la nivel național, în luna iunie 2021, pentru I.S.C.

F. Programele și strategiile proprii
1. Obiectivele Inspectoratului de Stat în Construcţii

G. Lista cuprinzând documentele de interes public
1. Lista cuprinzând documentele de interes public

H. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
1. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate

I. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
1. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

J. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C.
1. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul I - 2015
2. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul II - 2015
3. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul III - 2015
4. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul IV - 2015 si in anul 2015
5. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul I 2016
6. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul II 2016    Anexa 1   Anexa 2
7. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul III 2016    Anexa 1     Anexele 2 și 3
8. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul IV 2016    Anexa 1     Anexa 2     Anexa 3
9. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul I 2017      Anexa 1     Anexa 2
10. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul II 2017    Anexa 1     Anexa 2
11. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul III 2017    Anexa 1 și 3     Anexa 2
12. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul IV 2017
13. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul I 2018    Anexa 1   Anexa 2
14. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul II 2018    Anexa 1 și 3   Anexa 2
15. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul III 2018    Anexa 1 și 3   Anexa 2
16. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul IV 2018    Anexa 1 și 3   Anexa 2
17. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul I 2019    Anexa 1 și 3   Anexa 2
18. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul II 2019    Anexa 1 și 3   Anexa 2
19. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul III 2019    Anexa 1 și 3   Anexa 2
20. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul IV 2019    Anexa 1 și 3   Anexa 2   Anexa 4
21. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul I 2020    Anexa 1 și 3   Anexa 2   Anexa 4
22. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul II 2020    Anexa 1 și 3   Anexa 2
23. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul III 2020    Anexa 1 și 3   Anexa 2
24. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul IV 2020    Anexa 1 și 3   Anexa 2
25. Sinteza activităţilor desfăşurate de I.S.C. în trimestrul I 2021    Anexa 1 și 3   Anexa 2

L. Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi de I.S.C.
Registrul diriginţilor de şantier autorizaţi de I.S.C.

M. Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, autorizate de I.S.C.
Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, autorizate de I.S.C.

N. Registrul responsabililor tehnici cu execuția, autorizați de I.S.C. începând cu data de 01.01.2016
Registrul responsabililor tehnici cu execuția la data de 31.12.2015 (autorizați de către M.D.R.A.P.)

O. Programul anual al achizitiilor publice la nivelul ISC
1. Programul anual al achizitiilor publice – martie 2016
2. Program anual al achizitiilor publice – mai 2016
3. Programul anual al achizitiilor publice la nivelul ISC - iulie 2016 revizuit I
4. Program anual al achizitiilor publice – septembrie 2016
5. Program anual al achizitiilor publice – revizuit I septembrie 2016
6. Program anual al achizitiilor publice – octombrie 2016
7. Program anual al achizitiilor publice 2017
8. Program anual al achizitiilor publice - februarie 2017
9. Program anual al achizitiilor publice - februarie 2017 revizuit 1
10. Program anual al achizitiilor publice martie 2017
11. Program anual al achizitiilor publice mai 2017
12. Program anual al achizitiilor publice iulie 2017
13. Program anual al achizitiilor publice august 2017
14. Program anual al achizitiilor publice octombrie 2017
15. Program anual al achizitiilor publice octombrie 2017 - revizuit 1
16. Program anual al achizitiilor publice octombrie 2017 - revizuit 2
17. Program anual al achizitiilor publice noiembrie 2017
18. Program anual al achizitiilor publice noiembrie 2017 (Anexa cumparari directe)
19. Program anual al achizitiilor publice 2018 - Proiect
20. Program anual al achizitiilor publice 2018 (Anexa cumparari directe) - Proiect
21. Program anual al achizitiilor publice - februarie 2018
22. Program anual al achizitiilor publice - martie 2018
23. Program anual al achizitiilor publice - aprilie 2018
24. Program anual al achizitiilor publice - iunie 2018
25. Program anual al achizitiilor publice - iulie 2018
26. Program anual al achizitiilor publice - august 2018
27. Program anual al achizitiilor publice - august 2018 revizuit 1
28. Program anual al achizitiilor publice - august 2018 revizuit 2
29. Program anual al achizitiilor publice - septembrie 2018
30. Program anual al achizitiilor publice - noiembrie 2018
31. Program anual al achizitiilor publice - decembrie 2018
32. Program anual al achizitiilor publice 2019
33. Program anual al achizitiilor publice - ianuarie 2019
34. Program anual al achizitiilor publice - februarie 2019
35. Program anual al achizitiilor publice - martie 2019
36. Program anual al achizitiilor publice - aprilie 2019
37. Program anual al achizitiilor publice - iunie 2019
38. Program anual al achizitiilor publice - iunie 2019 revizuit
39. Program anual al achizitiilor publice - august 2019
40. Program anual al achizitiilor publice - august 2019 revizuit
41. Program anual al achizitiilor publice - septembrie 2019
42. PAAP aferent proiect cod SIPOCA 587 - septembrie 2019
43. Program anual al achizitiilor publice - septembrie 2019 revizuit 1
44. Program anual al achizitiilor publice - septembrie 2019 revizuit 2
45. Program anual al achizitiilor publice - octombrie 2019
46. Program anual al achizitiilor publice - octombrie 2019 revizuit 1
47. Program anual al achizitiilor publice - octombrie 2019 revizuit 2
48. Program anual al achizitiilor publice - noiembrie 2019
49. Program anual al achizitiilor publice - 2020
50. Program anual al achizitiilor publice - februarie 2020
51. Program anual al achizitiilor publice - februarie 2020 revizuit
52. PAAP aferent proiect cod SIPOCA 587, înregistrat la ISC sub nr. 10104/02.03.2020
53. Program anual al achizitiilor publice - martie 2020
54. Program anual al achizitiilor publice - aprilie 2020
55. PAAP aferent proiect cod SIPOCA 587, înregistrat la ISC sub nr. 18331/14.05.2020
56. Program anual al achizitiilor publice - iunie 2020
57. Program anual al achizitiilor publice - iulie 2020
58. Program anual al achizitiilor publice - iulie 2020 - revizuit 1
59. Program anual al achizitiilor publice - august 2020
60. Program anual al achizitiilor publice - septembrie 2020
61. Program anual al achizitiilor publice - octombrie 2020
62. Program anual al achizitiilor publice - octombrie 2020 - revizuit 1
63. Program anual al achizitiilor publice - noiembrie 2020
64. Program anual al achizitiilor publice - decembrie 2020
65. Program anual al achizitiilor publice 2021 - Proiect
66. Program anual al achizitiilor publice - Martie 2021
67. Program anual al achizitiilor publice - Martie 2021 Revizuit 1
68. Program anual al achizitiilor publice - Mai 2021
69. Program anual al achizitiilor publice - Iunie 2021