DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.

 

I.S.C. - TRANSPARENTA DREPTURILOR SALARIALE - CONF ART 33 LEGEA NR 153 2017

 

I.S.C.

organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

Personal care si-a incetat raporturile contractuale de munca cu ISC