ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

 

Adrian MORARIU - Manager de proiect

Cristina Elena DRAGOMIR - Responsabil financiarm

Raluca TINICHE - Coordonator achiziţii publice

Gabriela DUNĂ - Consilier juridic

Gabriela Ionica ALDEA - Coordonator IT