Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna aprilie 2018 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Incendiu spital, judeţul Iași


11 04.2018 ora 00:26, municipiul Iași, bd. Carol I nr. 50, jud. Iași
Constatări:
Incendiul s-a inițiat din zona unui echipament de sterilizare (conform declarațiilor conducerii instituției), propagarea la întreg etajul fiind favorizată de existența materia-lelor combustibile specifice dotării instituției.
Prezența termoizolației din vată minerală la partea inferioară a planșeului și tencuielile groase au avut un rol protector la acțiunea temperaturii degajate de incendiu.
Inspectarea vizuală rapidă a elementelor structurale (planșeu, grinzi, stâlpi) nu a relevat indicii care să presupună afectarea acesteia (fisuri, deformații sau deplasări, schimbări de culoare a betonului în zonele exfoliate etc.)
Măsuri dispuse:
Zona este semnalizată și au fost instituite măsuri de interzicere a accesului în clădire și în zona afectată.
După finalizarea acesteia se va efectua un control extins în vederea evaluării situației, urmând a fi dispuse măsura expertizării cu prezentarea unor soluții tehnice de intervenție, după caz.

2. Prabuşire perete construcţie dezafectată, judeţul Alba


11.04.2018 în jurul orei 12:00
Constatări:
În urma procesului de spargere a betonului, placa din beton s-a desprins brusc.
Măsuri dispuse:
La fața locului s-au deplasat reprezentantul I.J.C. Alba, echipaje I.S.U. Sebeș. La data de 11.04.2018, nu se cunoaște proprietarul acestei construcții, s-a solicitat Primăriei Municipiului Sebeș identificarea prorietarului.

3. Alunecări de teren, judeţul Harghita


29.03. - 09.04.2018, comuna Lupeni, satul Lupeni, extravilan, tarla Tanorok
Constatări:
Alunecare de teren pe o lățime de cca. 25 m și lungime de cca. 25 m, (suprafață cca. 625 mp) în incinta stației de tratare a apei potabile a comunei în urma căruia a fost afectat drumul de acces la stație, gardul de împrejmuire, accesul carosabil în incintă, sistemul de iluminat, scările de acces la platforma rezervorului și peretele exterior dinspre deal a rezervorului cu structura metalică, îndoit.
Măsuri dispuse:
- efectuarea urgentă a unei expertize de specialitate geotehnică/ hidrotehnică,
- urmărirea comportării a fenomenului de alunecare,
- efectuarea lucrărilor de remediere impuse,
- luarea măsurilor în vederea evitării oricărei vătămări corporale prin semnalizarea corespunzătoare a zonei cu pericol și avarii.

4. Explozie imobil, judeţul Sibiu


29.04.2018 în jurul orei 6:20, municipiul Sibiu, str. Crișana nr. 8
Constatări:
A fost afectată structura de rezistență a imobilului. Fațada dinspre stradă este cu deplasare de cca. 300 mm în plan vertical. Calcanul dinspre str. Crișana nr. 10 este în pericol de prăbușire ca și fațada de la stradă.
Măsuri dispuse:
1. Interzicerea utilizării construcției.
2. Asigurarea perimetrului și interzicerea circulației pietonale.
3. Efectuarea unei expertize de către un expert tehnic autorizat și îndeplinirea măsurilor în urma constatărilor expertizei.