Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna APRILIE 2020 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Incendiu, str. Radu de la Afumați nr. 44, sector 2, București

03.04.2020, în jurul orei 03:00

Constatări:
Incendiul s-a produs la o anexă a parterului imobilului cu regimul de înălțime P+1E. Acest imobil aflat într-o stare avansată de degradare nu este locuit și nu se cunosc proprietarii. Incendiul a distrus acoperișul anexei parter și a afectat fațada posterioară a corpului principal al Școlii Sanitare Postliceale Carol Davila situată pe strada Viitorului nr. 161, construcția fiind alipită la fațada posterioară.

Măsuri dispuse:
Urmează ca inspectorii din cadrul Inspectoratului Regional în Construcții București-Ilfov să efectueze un control pentru a dispune măsurile ce se impun în vederea punerii în siguranță a fațadelor Școlii Sanitare.

2. Alunecare de teren, zona str. Umbroasa, Orașul Azuga, județul Prahova

10.04.2020, ora 19:35

Constatări:
Alunecarea a afectat o suprafață împădurită de aproximativ 10 hectare aflată în proprietatea Casei regale și administrarea Ocolului Silvic Azuga. În consecință s-a produs blocarea albiei pârâului Azuga și inundarea a 30 de imobile din zonă. Nu s-au înregistrat victime.

Măsuri dispuse:
Primăria orașului Azuga a evacuat 125 de persoane, cărora li s-a asigurat cazare temporară. S-a acționat cu motopompe și utilaje specifice pentru evacuarea apei și deblocarea albiei pârâului. La solicitarea Instituției Prefectului – Județul Prahova, I.J.C. Prahova va participa în comisia de evaluarea a urmărilor și va dispune măsurile legale.

3. Incendiu, 4 imobile, localitatea Șieuț, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud

12.04.2020, în jurul orei 23:00

Constatări:
Cauza incendiului nu a fost determinată până în prezent. Au fost afectate 4 case cu structura din zidărie, șarpantă de lemn, învelitoare din țiglă și anexele aferente (bucătării de vară, grajd, șură, adăpost animale, saivan de oi, garaje cu structura din lemn).

Măsuri dispuse:
• izolarea construcţiilor;
• punerea în siguranţă a construcţiilor prin dezafectarea elementelor de structură afectate;
• menținerea întreruperii alimentării cu energie electrică;
• interzicerea accesului persoanelor neautorizate.

4. Accident tehnic, Exploatarea Minieră Uricani Judeţul Hunedoara

15.04.2020, ora 11:30

Constatări:
La punctul de lucru Exploatarea Minieră Uricani s-a produs prăbușirea totală a turnului de extracție a cărbunelui. Puțul cu skip era pregătit pentru dinamitare. O probabilă cauză a prăbușirii este că muncitorii au săpat prea mult, pentru pregătirea prăbuşirii controlate, şi acesta a intrat în vibraţii, din cauza utilajelor grele manevrate în apropierea turnului.

Masuri dispuse:
Urmează ca inspectorii din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Hunedoara să efectueze un control pentru a dispune măsurile ce se impun.