Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii,
în luna aprilie 2016

 

         Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică de monitorizare a siguranţei în construcţii, în cadrul funcţiei de sprijin "monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora", potrivit Hotărârii de Guvern nr. 2288/2004 din 09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

1.   Alunecare de teren, comuna Negomir

03.04.2016, jud. Gorj, comuna Negomir
Ca urmare a precipitațiilor abundente și a creșterii aportului de apă în sol, s-a produs o alunecare de teren pe drumul minier de acces la platforma de montaj 3 Negomir, în zona „Dealul lui Glăvan”, drum care face legătura între DJ 674 și DJ 674 B. Alunecarea de teren a distrus banda de circulație de pe partea dreaptă a sensului de mers, pe o lungime de aprox. 50 ml.
Măsuri dispuse: semnalizarea corespunzătoare a zonei și restricționarea circulației pe o singură bandă; monitorizarea fenomenului; întocmirea, în regim de urgență, a documentațiilor tehnico-economice pentru începerea lucrărilor de refacere a drumului.

2.   Incendiu, municipiul Iași

07.04.2016, ora 24.00. jud. Iași, municipiul Iași, str. Canta nr. 1, bl. 457, sc. B, et. 5
Imobil de locuințe P+4E, panouri prefabricate. Pe terasa circulabilă, realizată din carton bituminat, a fost realizată o acoperire pe o suprafața de 30 mp, din c[priori de lemn și învelitoare din tablă cutată. Incendiul a afectat aprox. 45 mp din terasă și 30 mp din acoperișul improvizat. Nu au fost afectate elementele structurale, nefiind necesară sprijinirea temporară a acestora. S-a comunicat asociației de proprietari necesitatea aplicării măsurilor urgente de reparații.

3.   Imobile, poduri și podețe afectate de inundații, comuna Tăuț

09.04.2016, jud. Arad, com. Tăuț, sat Nadăș
Constatări:
În urma ploilor abundente din data de 09.04.2016, în zona din amonte a lacului Tăuț, localitatea Nadăș, s-au creat torenți ce au alimentat volumul Văii Nadășului, cu antrenarea vegetației uscate (bucăți de lemn, crengi), fapt care a avut următoarele efecte: inundarea a 180 de construcții cu destinația de locuințe individuale și anexe și a 48 de imobile; afectarea suprastructurii DC 61A pe aprox. 1500 m; 5 podețe tubulare, 3 podețe cu tăblier de lemn, 1 punte din lemn, rampele podului realizat din tablă riflată, spălate pe o lățime de aprox. 2 m; protecții de maluri realizate din gabioane distruse pe aprox. 20 m; afectate 25 m de trotuare pietonale, 25 m parapeți metalici, aripă culee dreapta la podul forestier deplasată. Se vor stabili măsuri de punere în siguranță și de consolidare a construcțiilor afectate.

4.   Eroziune a malului pârâului Râmna, jud. Vrancea

10.04-11.04.201, jud. Vrancea, UAT Gugești
Precipitațiile abundente au produs erodarea malului drept al pârâului Râmna în două puncte, pe o lungime totală de 450 m, care poate afecta o suprafață de teren agricol de 0,5 ha.

5.   Inundare terenuri, UAT Milcovul

10.04-11.04.201, jud. Vrancea, UAT Milcovul, terenuri agricole, izlaz comunal și livadă
Precipitațiile abundente și revărsarea râului Milcov au condus la inundarea unei suprafețe totale de 43 ha. După retragerea apelor s-au depus aluviuni în grosime de 30-40 cm, ce pot afecta terenul agricol.

6.   Poduri, podețe, drumuri și imobile afectate de precipitațiile abundente și scurgerile de pe versanți, jud. Vrancea, 10.04-11.04.2016

UAT Tulnici, drum de interes local – sat Lepșa: a fost afectată platforma drumului de balast, într-un punct, pe o lungime de aprox. 0,3 km;
UAT Tulnici, drum de interes local – sat Lepșa: a fost afectată platforma drumului de balast, punctul intersecție D.N. 2L – Lepșa Funicular, pe o lungime de aprox. 0,8 km.
UAT Tulnici, apărare de mal drept râul Putna –   sat Coza:  a fost afectată salteaua consolidării din gabioane, gabion răsturnat pe o lungime de aprox. 20 m;
UAT Tulnici, zid de conducere la podul rutier peste pârâul Coza – sat Coza: zidul de conducere (gabion din bolovani consolidat cu beton), de pe malul drept, din amonte, este în pericol de a fi afectat de curentul de apă;
UAT Tulnici, drum de interes local – sat Coza: a fost afectată platforma drumului de balast, în mai multe puncta, pe o lungime de aprox. 0,5 km;
UAT Bîsești, mal drept râu Putna, în amonte față de podul rutier DN 2D – sat Bîrsești: s-a produs erodarea malului drept, cu afectarea unei suprafețe de 200 mp teren (grădină) și aprox. 100 ml împrejmuire; există pericolul de alunecare a întregului versant, ce poate afecta opt gospodării;
UAT Cîmpuri, străzi/ulițe –sat Cîmpuri, sat Rotileștii Mari, sat Fetești, sat Gura Văii: a fost spălat balastul și s-au creat făgașe pe aprox. 1,3 km;
UAT Cîmpuri, lucrări hidrotehnice – sat Cîmpuri, sat Rotileștii Mari, sat Fetești: ploile abundente și creșterea debitului râului Șușița au afectat lucrări de gabioane, diguri, saltele pe o suprafață de aprox. 180 ml;
UAT Cîmpuri, sat Cîmpuri, în aval pod Cîmpuri – Vizantea: eroziunea de mal afectează drumul de interes local pe aprox. 80 ml;
UAT Răcoasa, străzi/ulițe – sat Răcoasa, sat Verdea: spălarea balastului și crearea unor făgașe pe  aprox. 2,5 km;
UAT Răcoasa, DC 55: spălarea balastului și crearea de făgașe pe aprox. 1 km;
UAT Răcoasa, drumuri forestiere – sat Răcoasa, sat Varnița: spălarea balastului și crearea de făgașe pe aprox. 2 km;
UAT Răcoasa, malul stâng al pârâului Verdea, sat Verdea: s-au produs două alunecări de teren pe o lungime de L1=20ml și L2=50 ml, cu potențial de afectare a platformei drumului de interes local;
UAT Vizantea Livezi, DC 63, sat Mesteacănul, în două puncte: prăbușirea platformei drumului pe o lungime de L1=25 ml și L2=30 ml, au fost impuse restricții de circulație;
UAT Vizantea Livezi, malul stâng al pârâului Găuri, în amonte față de pod: eroziunea de mal pune în pericol stabilitatea gospodăriilor și a drumului de acces;
UAT Chiojdeni, DN 2R, Sat Chiojdeni, punctul Brazi: alunecare de teren cu cedarea platformei drumului;
UAT Chiojdeni, conductă de apă: alunecare de teren, cu ruperea conductei de apă a comunei;
UAT Chiojdeni, ulițe sat Lojnița: alunecare de teren, cu ruperea platformei drumului;
UAT Dumitrești - DC 172, sat Motnău, sat Siminoc, sat Trestia: alunecare de teren, cu afectarea platformei drumului;
UAT Vintileasca, DC 178, sat Poiana Stoichi, sat Bahnele: alunecare de teren, cu afectarea platformei drumului;
UAT Vintileasaca, DN 2R km 7+200, alunecare de teren, cu fracturarea platformei drumului
UAT Vintileasaca, conducta de apă zona DN 2R, km 7+200: alunecare de teren, cu ruperea conductei de apă potabilă a comunei;
UAT Vintileasaca: alunecare de teren, distrugerea unei construcții cu destinație de locuință și afectarea altei construcții cu acceași destinație;
UAT Vârteșcoiu, sat Faraoanele: torentul Valea Seacă a provocat distrugerea a două podețe și avarierea unui podeț din tuburi prefabricate cu diametrul de 800 mm;
UAT Vârteșcoiu, sat Faraoanele - străzi, ulițe și drum forestier: precipitațiile abundente au afectat  platforma drumurilor prin spălarea zestrei de balast și crearea de mici făgașe pe o lungime de aprox. 2,5 km,  colmatarea albiei torentului Valea Seacă și avarierea drumului în zona torentului Valea Seacă;
UAT Vârteșcoiu, sat Olteni - străzi, ulițe și drum forestier: viitura provocată pe râul Milcov de ploile abundente a activat eroziunea de mal existentă, pe o lungime de 700 m și o adâncime variabilă între 1m și 2 m, în punctul stație de epurare, respectiv 600 m și o adâncime de 3 m, în punctul Plopi, afectând o suprafață de teren de aprox. 0,4 ha;
UAT Vârteșcoiu, anexă gospodărească: precipitațiile abundente au dus la avarierea unei anexe gospodărești aflată în construcție (beci cu pereți din beton armat), prin scufundarea terenului;
Comuna Boghești, Sat Boghești: DJ241F balastat, între Boghești (ieșire) și Prisecani - infrastructură parțial distrusă pe aprox. 2,7 km; D.C. 7 Bogheşti-Chiţcani  - făgaşe cu adâncimea de aprox. 0,20 - 0,30 cm. pe mijlocul drumului, pe aprox. 800 m., în zona școlii; străzi, ulițe comunale afectate: DC 310, pe o lungime de 400 m, DC 399 – 500 m, DC 497 – 300 m;
Comuna Boghești, Sat Iugani: D.C. 5 - făgașe pe mijlocul drumului și balast spălat pe aprox. 2 km. în zona intrării în sat; străzi,ulițe comunale: DC 457 (400 m), DC 532 (600 m); avariate pod de legătură (parțial); podeț cu structură metalică și suprastructură din grinzi din lemn (pod afectat și din anii precedenți; a fost spălat balastul din spatele sferturilor de con; pod fără mână curentă);
Comuna Cîrligele, sat Pleșești: infrastructură parțial avariată, spălarea părții fine a balastului și formare de făgașe longitudinale pe o lungime de 2,3 km;
Comuna Cîrligele, sat Tăbucești: între DJ 241F și DC 4A, podeţul din tuburi cu diametrul de 800 mm are terasamentul parţial distrus, excistând riscul de izolare a gospodăriilor; DC 4A, afectat pe o lungime de 900 m; DJ 241F – aprox. 1,1 km - făgașe longitudinale și spălarea părții fine a balastului; străzi, ulițe comunale afectate - DC 52  (400 m), DC 69 (600 m);
Comuna Cîrligele, sat Prisecani: DC 5A (făgaşe cu adâncimea de aprox. 0,20 cm, pe mijlocul drumului și balast spălat pe o lungime de aprox.  800 m); DC 2B - făgaşe cu adâncimea de aprox. 0,20  cm. pe mijlocul drumului și balast spălat (aprox.  800 m); DJ 241F, afectat pe aprox. 2,8 km; străzi,ulițe comunale afectate: DC 90 (aprox. 800 m), DC 252 (600 m), DC 171 (1 km);
Comuna Cîrligele, sat Bogheștii de Sus: DC 2 (aprox. 400 m, la intersecţia cu DJ 241 F şi zona ravenei); străzi,ulițe comunale (DC 59 – 0,80 km, infrastructură parțial avariată, spălarea părții fine a balastului și formarea de făgașe longitudinale);
Comuna Cîrligele: sat Chițcani: DC 7 - aprox.  500 m., în zona de ieșire din satul Chiţcani, infrastructură parțial avariată, cu spălarea părții fine a balastului și formarea de făgașe longitudinale;
Comuna Cirligele, sat Plăcinteni: DC 7A afectat pe aprox. 1 km, infrastructură parțial avariată, spălarea părții fine a balastului și formarea de făgașe longitudinale;
Comuna Cîrligele; sat Bichești - străzi, ulițe comunale afectate: DC 347 - pe o lungime de 300 m; DC 80 - pe o lungime de 400 m;
Comuna Ruginești, sat Văleni: pârâul Domoșița, DC 27 Ruginești (făgaşe cu adâncimea de aprox.10 – 15 cm. pe mijlocul drumului, pe o lungime de aprox.  5 km); străzi, ulițe comunale: făgaşe cu adâncimea de aprox.0,10 – 15 cm pe mijlocul drumului (10 km);
Comuna Ruginești, sat Copăcești: pârâul Domoșița, DC 26 - făgaşe cu adâncimea de aprox. 0,10 – 15 cm pe mijlocul drumului, pe o lungime de aprox. 2 km; străzi, ulițe comunale: făgaşe cu adâncimea de aprox. 0,10 – 15 cm pe mijlocul drumului – 5 km; DC 26 - pod din tuburi cu diametrul de 1.200 mm afectat prin afuierea fundației;
Comuna Ruginești, sat Anghelești: pârâul Domoșița, ulițe comunale: făgaşe cu adâncimea de aprox. 0,10 cm. – 8 km; DJ 119C - podeț din nouă tuburi cu diametru de 800 mm afectat prin distrugerea apărărilor de mal și afuierea fundației, tuburi colmatate ca urmare a viiturii și a materialelor antrenate, au fost inundate două curți; DJ 119C, podeț din două tuburi cu diametrul de 1.200 mm deteriorat prin spălarea patului de balast și formarea unei eroziuni de mal, în amonte și aval pe o lungime de 15-20 m, tuburi colmatate ca urmare a viiturii și a materialelor antrenate;
Comuna Nereju, sat Nereju: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 0,5 km;
Comuna Nereju, sat Nereju: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 0,4 km;
Comuna Nereju, sat Nereju Mic: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 0.3 km;
Comuna Nereju, sat Brădăcești: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 0,6 km;
Comuna Nereju, sat Nereju Mic: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 0.3 km;
Comuna Nereju, sat Nereju Mic, ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 0,8 km;
Comuna Nereju, sat Nereju Mic, ulițe comunale afectate de alunecarea terenului, pe o lungime de 0.01 km;
Comuna Nereju, sat Nereju: DC 106 afectat de alunecare de teren pe o lungime de 0,01 km;
Comuna Nereju, sat Brădăcești, creșterea nivelului și debitului au dus la erodarea talvergului și la avarierea pilei unei punți suspendate;
Comuna Nistorești, sat Brădetu: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 0,8 km;
Comuna Nistorești, sat Podu Șchiopului: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 1,0 km;
Comuna Nistorești, sat Vetrești Herăstrău: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și creare de făgaşe pe o lungime de 1,3 km;
Comuna Nistorești, sat Ungureni: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 0,4 km;
Comuna Nistorești, sat Ramanești, ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 1,4 km;
Comuna Nistorești, sat Făget: creșterea nivelului și debitului pârâului Năruja a dus la eroziuni ale malului stâng cu afectare părții carosabile a DJ 205M pe o lungime de 0,04 km;
Comuna Nistorești, sat Ungureni: creșterea nivelului și debitului pârâului Năruja au dus la eroziuni ale malului stâng, cu afectarea părții carosabile a DJ 205M, pe o lungime de 0,01 km;
Comuna Nistorești, sat Făget: creșterea nivelului și debitului pârâului Năruja au dus la eroziuni ale  malului stâng cu afectarea părții carosabile a DJ 205M, pe o lungime de 0,01 km;
Comuna Nistorești, sat Nistorești: alunecare versant cu deplasarea unui stâlp electric;
Comuna Nistorești, sat Ungureni: creșterea nivelului și debitului pârâului Năruja au dus la afectarea unei lucrări hidrotehnice, prin deteriorarea coșurilor gabionului, pe o lungime de 20 m;
Comuna Năruja: DC 94 afectat prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 0,5 km;
Comuna Năruja, sat Năruja: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 3,2 km;
Comuna Năruja, sat Năruja: ulițe comunale de pământ afectate prin crearea de făgaşe pe o lungime de 1,8 km;
Comuna Năruja, sat Podul Stoica: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 4,3 km;
Comuna Năruja, sat Podul Stoica: ulițe comunale de pământ afectate prin crearea de făgaşe pe o lungime de 3,6 km;
Comuna Năruja, sat Podul Nărujei: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 1,6 km;
Comuna Năruja, sat Podul Nărujei: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 0,8 km;
Comuna Năruja, sat Rebegari: ulițe comunale afectate prin spălarea balastului și crearea de făgaşe pe o lungime de 1,6 km;
Comuna Năruja, sat Rebegari: ulițe comunale de pământ afectate prin crearea de făgaşe pe o lungime de 1,0 km.

7.   Explozie, municipiul Iași

13.04.2016, ora 14.30, jud. Iași, municipiul Iași, B-dul Poitiers  nr. 2, bl. INCOM, et. 2, ap. 223
Bloc de locuințe (garsoniere), cu regim de înălțime P+4E, structură din zidărie din panouri prefabricate, planșee din beton armat.  Ca urmarea exploziei, a fost afectată una dintre cele trei ferestre ale camerei. Nu s-au constatat avarii ale structurii de rezistență a apartamentului sau a blocului. Nu au fost distruse tâmplăria sau mobilierul, fiind o explozie de mică amploare.