Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna aprilie 2017 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

1. Accident de munca. Drobeta Turnu Severin


11.04.2014, ora 17:00, județul Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timișoarei nr. 101
Constatări:
Obiectivul de investiții Reabilitare, extindere și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Drobeta Turnu Severin, Șimian și Gura Văii-Lot 1-Rețele de alimentare cu apă și de canalizare Drobeta Turnu Severin.
În timpul execuției lucrărilor de săpătură manuală la un tronson de canalizare pe str. Calea Timișoarei nr. 101, s-a produs un arc electric între lopata unui muncitor și cablul electric la dezvelirea căruia lucre.
Măsuri dispuse:
Constatările și măsurile stabilite de I.J.C. Mehedinți vor fi comunicate după finalizarea verificărilor și după întocmirea actului de control.

 

2. Deformarea infrastructurii și suprastructurii podului peste râul Jiu. Gorj


16.04.2017, județul Gorj, orașul Târgu Jiu, podul pe DJ 664 la ieșirea spre comuna Turcinești
Constatări:
La podul situat pe DJ 664, KM 0+010 peste râul Jiu, oraș Târgu Jiu, s-au constatat tasări, respectiv înclinări ale pilei nr. 5, cauzate de fenomenul de afuiere a fundației, fapt care a condus la deformarea infrastructurii și suprastructurii podului, punând în pericol siguranța circulației.
Măsuri dispuse:
1.Semnalizarea corespunzătoare a interzicerii accesului pe pod, atât pietonal cât și cu alte mijloace, precum și semnalizarea cu indicatoare a rutelor ocolitoare.
2.Blocarea accesului pe pod a mijloacelor auto și a pietonilor.
3.Întocmirea în regim de urgență a documentației tehnico-economice, în vederea identificării soluțiilor tehnice pentru reluarea circulației rutiere pe DJ 664.

 

3. Desprindere bucăți de tencuială. București


23.04.2017, în jurul orelor 20:00, b-dul I.C. Brătianu nr. 12, sector 3, București
Constatări:
Imobilul este compus dintr-o clădire cu regim de înălțime S+P+Mz+4E, edificată în anul 1928, având spații comerciale la parter. Construcția a fost expertizată în anul 1999 și a fost încadrată în clasa II de risc seismic. Imobilul nu este monument istoric dar este situat în zonă protejată. În prezent fațada clădirii este degradată, prezentând pericol de desprindere tencuială.
Măsuri dispuse:
I.R.C.B.I. va efectua un control la imobilul în cauză și va dispune măsuri în conformitate cu prevederile legale.

4. Explozie de gaze. Brașov


23.04.2017, ora 9:20, Braşov, strada Valea Jiului nr. 7, apartament 65, etajul II
Constatări:
Apartamentul nr. 65 este situat pe coridorul din stânga al etajului II. Blocul în cauză este branșat la rețeaua stradală de GN, pentru prepararea hranei. În cameră este montat pe parapetul geamului de la fațada principală un convector alimentat cu GN pentru încălzire.
Explozia a avut loc instantaneu din cauza acumulării de gaze naturale la convectorul aflat pe parapetul ferestrei de la fațada principal.
Măsuri dispuse:
La ora controlului 9:30 a.m.  gazele naturale și energia electrică erau oprite prin grija instituţiilor statului prezente la fața locului  şi operatorilor economici  abilitați.
Nu se pot preciza cu exactitate cauzele care au determinat explozia,  acestea fiind de competenţa organelor statului de cercetare specifică.

5. Explozie imobl. Bocșa, Caraș-Severin


26.04.2017, ora 11:30, Caraș-Severin, orașul Bocșa, str. Semenicului nr. 16, bl. B, sc. 4, ap. 1
Constatări:
Bloc de locuințe, proprietate privată-persoane fizice și proprietate de stat-orașul Bocșa, regim de înălțime S+P+4E, 4 scări cu 20 de apartamente fiecare.
Structura de rezistență: diafragme din panouri mari prefabricate, planșee și scări din beton armat, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din plăci ondulate de azbociment.
Explozia a fost cauzată de posibile scurgeri de gaze de la o butelie, fără a fi urmată de incendiu.
Măsuri dispuse:
Se impune luarea măsurilor de înlocuire a geamurilor sparte de la tâmplăria exterioară a locuinței afectate de explozie.

6. Incendiu imobil. Gura Humorului


12.04 2017 - 13.04.2017, Gura Humorului, str. Marly, bloc A1 și bloc B1.
Constatări:
Blocuri de locuințe P+4E+M, bl. A1 cu 40 de apartamente și bl. B1 28 de apartamente.
A avut loc un incendiu la mansarda blocurilor.
Măsuri dispuse:
1.În cazul realizării unui acoperiș provizoriu, soluția tehnică va fi vizată de un expert tehnic,
2.Luarea măsurilor de securizare a zonei adiacente clădirii,
3. Efectuarea unei expertize tehnice a întregii construcții.

7. Incendiu imobil. Otopeni


25.04.2017, în jurul orelor 5:50, Otopeni, str. Frasinului nr. 11
Constatări:
În urma incendiului a fost afectată hala de producție/depozitare pe o suprafață de aprox. 50 mp.
Măsuri dispuse:
S-a efectuat inspecția vizuală a zonelor afectate.
Se vor convoca reprezentanții legali ai proprietarului, în vederea dispunerii măsurilor legale.

8. Prăbușire parapet balcon. București


20.04.2017, București, sector 4, Șos. Berceni nr. 39, bl. 39, sc.1, et. 10, ap. 40
Constatări:
La imobilul cu regim de înălțime S+P+10E, având destinația de locuințe colective, nu s-au efectuat lucrări de întreținere și reparații la fațadă de către proprietari, conform prevederilor legislației în vigoare.
Măsuri dispuse:
Au fost convocați reprezentanții proprietarilor în vederea verificărilor privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare referitoare la urmărirea comportării în exploatare a imobilului.
Prin procesul-verbal de control s-a dispus proprietarului ap. 40 evitarea accesului în balcon până la efectuarea lucrărilor de remediere și refacere a stării de siguranță a acestuia.